Skip to ContentSkip to Navigation
About us FEB About us Departments IM&S

Hoe maken ondernemers de energietransitie?

Datum:28 mei 2021
Hoe maken ondernemers de energiestransitie?
Hoe maken ondernemers de energiestransitie?

We willen af van fossiele brandstoffen zoals steenkool, olie en aardgas. De energietransitie moet ons brengen naar een samenleving gebaseerd op hernieuwbare energie. Maar hoe kunnen ondernemers die overstap maken?

Vinci-directeur Eelko Huizingh beschrijft een vijftal stappen die ondernemers op weg helpen om de energietransitie voor hun eigen bedrijf te realiseren. Het proces begint met bewustwording: waarvoor in je bedrijf gebruik je hoeveel energie? Energie kost geld en als je met minder toe kunt draagt dat direct bij aan je winstgevendheid. Daarna komen verschillende andere stappen die ondernemers een goed houvast bieden voor de noodzakelijke omschakeling.

Deze bijdrage werd op 10 mei gepubliceerd in de Noordzaken Xpertblogs serie van RTV-Noord. Klik <hier> voor de gehele blog.