Skip to ContentSkip to Navigation
About us FEB About us Departments IM&S

Het Noord-Nederlandse mkb wederom innovatiever

Datum:15 oktober 2019
Het Noord-Nederlandse mkb wederom innovatiever
Het Noord-Nederlandse mkb wederom innovatiever

Sinds de start van de Noord-Nederlandse Innovatiemonitor in 2015 is een stijgende lijn waarneembaar in de innovatiekracht van Noord-Nederland. Ook de editie van 2019 laat zien dat de Noordelijke mkb’ers volop hebben geïnnoveerd.

De resultaten uit het hoofdrapport laten een duidelijke toename zien van de investeringen in onderzoek & ontwikkeling (O&O) in 2018 ten opzichte van voorgaande jaren. Het aandeel koplopers, bedrijven die zelf investeren en innoveren, is toegenomen tot 54%. Bovendien is het percentage omzet dat wordt uitgegeven aan O&O gestegen naar 20% (15% in 2017). De toegenomen aandacht voor innovatie blijkt uit de extra investeringen die gedaan worden in O&O activiteiten: de deelnemende bedrijven gebruiken gemiddeld één volledige werknemer (1 fte) extra aan voor O&O activiteiten.

Ook op het gebied van disruptieve technologieën is een duidelijke stijging waar te nemen. De deelnemende bedrijven zijn in toenemende mate actief bezig met disruptieve technologie. Sensortechnologie, Internet of Things en Big Data zijn de populairste disruptieve technologieën onder de bedrijven. Echter, de cijfers laten tevens zien dat het toepassen van deze technologieën zich niet direct terugbetaalt in toenemende winst. Wel geven deze cijfers aan dat de Noordelijke mkb’ers zich voorbereiden op een veranderende toekomst.

Digitalisering is een nieuw thema binnen de innovatiemonitor. Ondernemers blijken veel van hun interne bedrijfsprocessen gedigitaliseerd te hebben om kostenbesparingen te realiseren, maar lopen nu tegen grenzen aan. Om nog een volgende slag te kunnen maken is een externe benadering nodig: hoe kan er meerwaarde voor de klant worden gecreëerd? Om hierin vooruitgang te boeken is vaak specialistische kennis nodig. Uit de analyses blijkt dat bedrijven met een digitaal specialist (of digitaal team) zijn beter in staat om verbeteringen door te voeren, en te profiteren van digitalisering.

De resultaten uit het hoofdrapport zijn op 11 juli 2019 gepresenteerd in het Stadslab. De resultaten zijn genoemd  in RTVNoord, DvhN, Noordz, en in een radio-interview van RTVNoord (bij min. 37.30). In de komende perioden zullen er nog deelrapporten worden uitgebracht die inzoomen op: de tijdshorizon van ondernemers en de financiering van innovatie.

Meer informatie? 
Voor meer informatie over de Innovatiemonitor 2018, kunt u contact opnemen met dr. Thijs Broekhuizen, universitair hoofddocent Innovatiemanagement & Strategie aan de RUG: (t.l.j.broekhuizen@rug.nl, 050-3633777).