Skip to ContentSkip to Navigation
About us FEB About us Departments IM&S

De risico's van software voor ondernemers - interviews met Thijs Broekhuizen

Datum:19 mei 2020
Thijs Broekhuizen
Thijs Broekhuizen

Ondernemers zijn zich vaak onvoldoende bewust van de afhankelijkheid van IT-systemen, en het omvallen van softwareleveranciers. Software is voor veel bedrijven de backbone van het bedrijf geworden. Als de software niet meer werkt, dan komen bedrijfskritieke processen en de continuïteit van bedrijven in gevaar. De opkomst van software-as-a-service heeft de afhankelijkheid van softwareleveranciers alleen maar vergroot, aangezien belangrijke processen buiten het zicht, en buiten de onderneming plaatsvinden.

Thijs Broekhuizen (Vinci) geeft in een FD interview aan dat vooral kleinere bedrijven met specifieke, bedrijfskritieke software in de problemen kunnen komen door het coronavirus. Als softwareleveranciers omvallen, en curatoren en banken beslag leggen op de software en broncodes, dan komt de mkb-er in de problemen. Mkb-ers moeten zich afvragen in hoeverre zij in controle zijn, en wat de mogelijke risico's zijn als deze softwarebedrijven hard geraakt worden door de coronacrisis. Zij kunnen op verschillende manieren (bijv. escrow service) de risico's afdekken, en in het geval van faillissement snel toegang tot de broncode krijgen om zodoende hun software-systemen weer te herstellen.

Deze bijdrage werd op 13 mei gepubliceerd in het Financieel Dagblad. Ook werd Thijs Broekhuizen op die dag geïnterviewd door BNR.