Skip to ContentSkip to Navigation
About us FEB About us Departments IM&S

Anderhalvemeter samenleving uitvinden

Datum:08 mei 2020
Anderhalvemeter samenleving uitvinden
Anderhalvemeter samenleving uitvinden

De anderhalvemetersamenleving vraagt om wezenlijk andere manieren van werken, winkelen en vermaken. Op al deze terreinen is nu behoefte aan creativiteit, innovatie en experimenten. Het bedenken en invoeren van de noodzakelijke veranderingen zullen we gezamenlijk moeten doen. Dit geldt voor zowel bedrijven als gezinnen.

Vinci-directeur Eelko Huizingh bespreekt aan de hand van eenvoudige voorbeelden dat ondernemers en gezinnen nu gezamenlijk creatieve oplossingen moeten zoeken. En hoe ze dat kunnen doen.

Deze bijdrage werd op 2 mei gepubliceerd in het Dagblad van het Noorden. Klik <hier> voor het gehele artikel.