Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFEBNews / FEB

Logistieke sector geïnspireerd door efficiëntie internet: RUG organiseert 5e International Physical Internet Congres

04 oktober 2017
Bron: NWO

Goederen die ‘zelf’ hun route en vervoersmiddel kiezen in open en met elkaar verbonden logistieke netwerken, in plaats van in vastgelegde routes die gebruik maken van gesloten netwerken . Dit “Physical Internet” is een toekomstbeeld voor de logistieke sector. Van 18–21 juni 2018 zal de Rijksuniversiteit Groningen samen met de Nederlandse logistieke sector een groot internationaal congres over dit onderwerp organiseren. ‘We verwachten ruim 200 gasten te ontvangen in Groningen uit de wetenschap, industrie en overheden’, aldus professor Iris Vis , verbonden aan het Centre for Operational Excellence van de RUG. ‘We gaan ervaringen en onderzoeksresultaten uitwisselen om de volgende stappen te zetten richting de realisatie van het Physical Internet.’

Na vier succesvolle eerdere edities in Quebec, Parijs, Atlanta en Graz, is in juni 2018 de stad Groningen het toneel van de 5e editie van de International Physical Internet Conference . Het congresprogramma wordt samengesteld door een commissie van vertegenwoordigers van verschillende Nederlandse Universiteiten, TKI Dinalog en bedrijven. Nieuw in deze editie van het congres zijn een competitie voor studenten en een PhD Colloquium.

Physical Internet

Op dit moment bestaat het mondiale logistieke systeem uit vele eigen netwerken, elk met hun eigen opslagruimtes, eigen vervoersmiddelen en eigen contracten met vervoerders. Omdat deze eigen netwerken relatief slecht op elkaar zijn aangesloten, rijden vrachtwagens vaak (deels) geladen heen en leeg weer terug. Ook de bezettingsgraad van opslagruimte is niet altijd even hoog. Het ‘Physical Internet’ kan een oplossing zijn om de stap te zetten naar een schoner en efficiënter logistiek systeem. Naar analogie van zijn digitale evenknie mikt het Physical Internet op naadloos op elkaar aangesloten logistieke netwerken, waarin vervoersmiddelen en opslagruimte vrijelijk en eenvoudig gedeeld kunnen worden. Dit vergt een ommezwaai in het huidige logistieke denken – zowel in wetenschappelijk onderzoek als in de praktijk.

> Bekijk een korte introductie over het concept Physical Internet

Onderzoek in Groningen: pionieren in wetenschap en praktijk

Naast conceptueel onderzoek, worden binnen het onderzoeksproject " Towards Virtual Ports in a Physical Internet " ook beslissingsondersteunende modellen ontwikkeld voor het plannen van logistieke operaties in havens en hun achterland. Dit is het eerste Nederlandse onderzoeksproject naar Physical Internet en is wereldwijd gezien het eerste project waarin de rol van havens binnen het Physical Internet centraal staat. Projectpartners zijn Groningen Seaports en het Havenbedrijf Rotterdam. Onderzoekers zijn Iris Vis, Kees Jan Roodbergen, Paul Buijs, Leandro Coelho, Gerlach van der Heide en Jon Hummel van de Rijksuniversiteit Groningen en Lori Tavasszy en Patrick Fahim van de Technische Universiteit Delft.

Het Centre for Operational Excellence van de RUG werkt ook op andere vlakken aan het ontdekken en ontwerpen van bouwstenen voor het Physical Internet en kennisoverdracht binnen de sector. In oktober 2015 was Iris Vis namens TKI Dinalog mede-ontwerper en ondertekenaar van een memorandum van overeenstemming over gezamenlijk onderzoek door TKI Dinalog, het Vlaams Instituut voor Logistiek en de Amerikaanse topuniversiteit Georgia Tech. Ook was Vis namens TKI Dinalog en de RUG een van de organisatoren van het internationale seminar over Physical Internet en de rol van havens daarbinnen dat in april 2017 in Atlanta is gehouden. En op 5 juli jongstleden ontving Iris Vis tijdens het 4e International Physical Internet Congres in Graz een Physical Internet Pioneer Award voor haar betrokkenheid en activiteiten bij de totstandkoming van het Physical Internet.

Physical Internet in RUG onderwijs

In het onderwijs aan studenten is ook aandacht voor het concept van Physical Internet. Zo start deze maand een zogeheten Learning Community over het onderwerp, waarin de connectie met het bedrijfsleven een grote rol speelt. Onderzoekers Paul Buijs en Wout van Wezel werken samen met studenten verder aan het ontwikkelen van kennis over het Physical Internet en gaan op zoek naar mogelijke praktische implementaties in de regio.

Noot voor de pers

Voor nadere informatie: professor Iris Vis

Laatst gewijzigd:15 november 2017 10:10

Meer nieuws