Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFEBNews / FEB

Grote NWO-subsidie voor onderzoek naar betere samenwerking bij vernieuwen infrastructuur

20 september 2017
Dirk Pieter van Donk

Een consortium onder leiding van prof.dr. Dirk Pieter van Donk ontvangt van NWO een subsidie van 500.000 euro voor onderzoek gericht op het verbeteren van grote infrastructurele onderhouds- en vernieuwingsprojecten. Zulke gemeenschappelijke projecten kunnen worden uitgevoerd tegen lagere kosten en met minder overlast tot gevolg (bijvoorbeeld door betere bereikbaarheid tijdens de werkzaamheden), maar infrastructuurbeheerders worstelen met de vraag hoe die voordelen te realiseren. Het organiseren van de samenwerking en het op één lijn krijgen van alle belangen en planningen blijkt ingewikkelder dan gedacht. De specifieke karakteristieken van de sector leiden daarmee tot uitdagende wetenschappelijke vragen, stellen de onderzoekers.

‘Bij dit soort infrastructurele projecten kun je denken aan relatief simpele klussen als het tegelijkertijd vernieuwen van ondergrondse gas- en waterleidingen en de daarboven liggende wegen, maar ook aan grote, complexe operaties waarbij op één locatie waterwegen, bruggen, wegen en spoor gezamenlijk vernieuwd worden’, zegt Van Donk, hoogleraar Operations Management aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen. ‘Het is ons doel om optimaliseringsmodellen, organisatiestructuren en -processen te ontwikkelen om daarmee uiteindelijk de samenwerking bij zulke onderhouds- en vernieuwingsprojecten te helpen verbeteren.’

Collective Resilience

Het onderzoeksvoorstel is een gezamenlijk project van Van Donk en de FEB-onderzoekers dr. Peter Essens, prof.dr. Gerben van der Vegt, dr. Kirstin Scholten, dr. Bram de Jonge en dr. Thom de Vries. Het project is daarmee een fraai voorbeeld van de interdisciplinaire samenwerking binnen FEB’s signature area Collective Resilience. De externe partners binnen het consortium zijn waterbedrijf Vitens, Schiphol, netwerkorganisatie Alliander en de Haven van Rotterdam. NWO en NGinfra financieren het onderzoek vanuit het instrument Next Generation Infrastructures, Responsive Innovations. De toegekende financiering biedt ruimte voor twee promotieonderzoeken naar ‘joint maintenance planning models’ en ‘multi-stakeholder coordination and collaboration’.

Meer informatie

Laatst gewijzigd:20 december 2017 11:18

Meer nieuws