Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFEBNews / FEB

Woningbezitter betaalt gemiddeld 1.286 euro aan lokale en regionale belastingen

Voor het eerst duidelijk welke bedragen huishoudens in totaal betalen aan gemeente, provincie en waterschap
16 december 2016

Huishoudens met een eigen woning betalen in 2016 gemiddeld 1286 euro aan lokale belastingen. Het grootste deel hiervan gaat naar de gemeente (743 euro) de rest naar het waterschap (321 euro) en de provincie (222 euro). Huurders betalen gemiddeld 856 euro aan gemeente, provincie en waterschap. Dat blijkt uit onderzoek door het Centrum voor onderzoek van de economie van de lagere overheden (COELO), een onderzoeksinstituut van de Rijksuniversiteit Groningen. Op www.coelo.nl zijn bedragen per gemeente te vinden.

Het is voor het eerst dat in beeld wordt gebracht welke bedragen we in totaal betalen aan gemeente, provincie en waterschap. Dat was in het verleden niet goed mogelijk door de ingewikkelde tariefstructuren die waterschappen kenden. COELO heeft een aantal interactieve kaarten ontwikkeld die voor elke gemeente laten zien welke bedragen huishoudens betalen aan de gemeente, de provincie en het waterschap. De interactieve kaarten zijn gespecificeerd voor woningeigenaren enhuurders.

Totale lokale lasten woningeigenaar
Totale lokale lasten woningeigenaar

Woningbezitters in Wassenaar betalen het meest

Woningbezitters in Wassenaar betalen met 1.934 euro het meest voor lokale belastingen, huizenbezitters in Tilburg het minst (999 euro). De lasten voor woningeigenaren in Noord-Brabant, Limburg, op de Veluwe en in de Achterhoek zijn relatief laag. In Noord-Brabant en Limburg komt dit door de naar verhouding lage provinciale- en waterschapsheffingen. Op de Veluwe zijn juist de gemeentelijke lasten laag. In Zuid-Holland betalen woningbezitters hoge lasten. In veel gemeenten in deze provincie zijn de gemeentelijke belastingen hoog en daarnaast heft deze provincie veel opcenten op de motorrijtuigenbelasting.

Huurders betalen het minst in Leudal

Van de gemiddeld 856 euro die huurders betalen gaat 386 euro naar de gemeente, 248 euro naar het waterschap en 222 euro naar de provincie. Huurders betalen het meest in Midden-Delfland (1.263 euro) en het minst in Leudal (542 euro). Ook huurders zijn goedkoop uit onder de grote rivieren. Ook in Groningen zijn zij goedkoop uit, terwijl woningeigenaren hier juist in vergelijking veel betalen.

Totale lokale lasten huurder
Totale lokale lasten huurder

Welke belastingen

Huurders betalen de gemeente afvalstoffenheffing en soms rioolheffing. Aan het waterschap betalen huurders een zuiverings- en een ingezetenenheffing. Woningeigenaren betalen dat allemaal ook, plus onroerendezaakbelasting (gemeente) en de heffing gebouwd (waterschap). In een deel van de gemeenten betalen huishoudens daarnaast via de energienetbeheerder of het drinkwaterbedrijf precariobelasting op ondergrondse leidingen (gemeente). Huishoudens met een personenauto betalen opcenten op de motorrijtuigenbelasting (provincie).

Meer informatie

Laatst gewijzigd:27 juli 2017 10:31

Meer nieuws