Skip to ContentSkip to Navigation
About usFEBNews / FEB

Koninklijke Onderscheiding voor Frans Rutten

26 April 2016
Frans Rutten

Vandaag is FEB's Associate Dean for International Affairs Frans Rutten benoemd tot Ridder in de orde van Oranje Nassau. In de Senaatskamer van het Academiegebouw decoreerde burgemeester P. van Veen van de gemeente Haren Frans Rutten.

Frans Rutten (Wijchen, 1951) heeft een prachtige bestuurlijke loopbaan gehad aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zijn leiderschap heeft veel mensen geïnspireerd om met hem mee te denken en te werken. Dat heeft tot bijzondere resultaten geleid voor de RUG en de Faculteit Economie en Bedrijfskunde (FEB) in het bijzonder. Sinds 1991 is hij onder meer vicedecaan Onderwijs geweest aan de Faculteit der Letteren en FEB. In al zijn rollen heeft Rutten altijd veel aandacht gegeven aan de internationalisering van de RUG. Hij is vanaf het eerste begin een voorloper geweest in verschillende vormen van internationale samenwerking. Sinds 2007 is Rutten als Associate Dean for International Affairs and International Accreditations bij FEB een voortrekker op het gebied van samenwerking met internationale partners van allure. Hij is de drijvende kracht achter het grote internationale netwerk van de faculteit. Veel partnerinstellingen zijn aangetrokken via zijn imposante internationale netwerk.

Het ontwikkelen van een groot netwerk is een ding, maar het ontwikkelen en onderhouden van een groot en kwalitatief goed netwerk dat effectief functioneert, is nog van een andere orde. Het is de bijzondere verdienste van Rutten dat FEB en de universiteit kunnen bogen op een toonaangevend internationaal netwerk. Door zijn actieve deelname aan internationale gremia wist hij voortdurend uitstekende partners aan de RUG te binden.

Rutten
Rutten
Internationale kwaliteitserkenning

Rutten werkte met grote inzet en veel elan aan de internationalisering van FEB. Reeds in 2001 begon hij zijn pleidooi voor het verwerven van de AACSB-accreditatie, het internationale kwaliteitslabel van de Association to Advance Collegiate Schools of Business. Hij was zich ervan bewust dat deze Amerikaanse accreditatie alleen is weggelegd voor faculteiten die kunnen aantonen dat zij in de volle breedte (onderwijs, onderzoek, faciliteiten, maatschappelijke en bedrijfscontacten) van goede kwaliteit zijn en dat zij kunnen opereren in een internationale omgeving. Rutten leidde vanaf november 2009 het team dat de audit en het bezoek van de Peer Review Commissie tot in de detail voorbereidde. En met succes. In 2011 volgde een geslaagde AACSB-audit en werd het felbegeerde predicaat AACSB-accredited behaald.

Dat is niet de enige internationale erkenning die FEB onder Ruttens leiding verwierf. Reeds in de eerste jaren na de start van de nieuwe Faculteit Economie en Bedrijfskunde sprak Rutten de ambitie uit om met FEB zowel het AACSB-keurmerk als de EQUIS-certificatie te verkrijgen. De eisen vanuit het European Quality Improvement System leken in 2011 nog te hoog voor de faculteit. Toch hield Rutten vol dat FEB zich in elk geval zou moeten beraden over de strategie die nodig was om deze Europese beoordeling met succes te doorstaan. Onvermoeibaar werkte hij in deze richting en stap voor stap kreeg hij meer steun voor zijn ambitie. De inzet van Rutten leidde tot belangrijke veranderingen. De faculteit werd selectiever bij het aangaan van relaties met internationale partners, de opleidingen werden doorontwikkeld en er kwam meer aandacht voor maatschappelijke impact en contacten met bedrijven en overheden. De beloning volgde in 2014, toen FEB ook de EQUIS-accreditatie verwierf. Deze uitzonderlijke prestatie (de combinatie van AACSB- én EQUIS-accreditatie is slechts weggelegd voor 1% van de Business Schools in de wereld) is voor een groot deel te danken aan de niet aflatende inzet van Rutten, zijn visie en zijn vermogen om andere mensen te enthousiasmeren.

Ontwikkelingsproject in Burkina Faso

Rutten is tien jaar de leider geweest van een ontwikkelingsproject met de universiteit van Ouagadougou in Burkina Faso, gericht op het ontwikkelen van beroepsopleidingen op bachelor- en masterniveau voor Communication Studies, Journalism, Translation en Art Management. Liefst tien jaar lang zette Rutten zich met grote verbondenheid in voor dit bijzondere project, de laatste drie jaar zelfs nadat hij als vicedecaan was overgestapt van de Faculteit der Letteren naar de Faculteit Bedrijfskunde. Frans Rutten wordt benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Last modified:26 April 2016 12.23 p.m.

More news