Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFEBNews / FEB

Nederlands-Duitse business professionals samengebracht op conferentie bij FEB op 22 mei

26 mei 2015

“Don’t think in boundaries, don’t think in borders, but invest in the relationship with your neighbours”, aldus directeur Eems Dollard Regio Karel Groen op de Nederlands-Duitse conferentie van vrijdag 22 mei. Op deze dag bracht de Rijksuniversiteit Groningen key leaders, bedrijven, experts en jonge talenten samen om bestaande samenwerkingen te bespreken en nieuwe mogelijkheden te verkennen. Conclusie: Duitsland biedt waardevolle economische kansen en perspectieven. Voor studenten is het een sterke potentiële arbeidsmarkt en bedrijven kunnen er nieuwe initiatieven ontwikkelen.

Het event sluit aan op de koers van de Groningse universiteit om meer samen te werken met organisaties, zowel op internationaal als op regionaal niveau.

Karel Groen, directeur Eems Dollard Regio
Karel Groen, directeur Eems Dollard Regio

Duitsland ‘vergeten’

Wijnand Aalderink, directeur Career Services and Corporate Relations van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde, onderhoudt al langer banden met Duitsland: “Wat we opmerken, is dat Duitsland vaak ‘vergeten’ wordt als arbeidsmarkt en als interessant en kansrijk gebied om zaken mee te doen. Nederland, en met name de noordelijke regio, kent toch nog een relatief hoge werkloosheid. Studenten trekken al jaren naar de Randstad omdat daar meer banen voor hen zijn. Bedrijven richten tegenwoordig hun pijlen ook veel op verre regio’s en landen. De vraag die we vandaag hebben aangekaart, is: Waarom kijken we niet meer naar Duitsland?”

Duitse economie groeit harder

Onze Oosterburen blijken een veelbelovende markt te hebben gecreëerd. Ze doen het economisch beter dan wij. Aline Schuiling, econoom bij ABN Amro, beaamt dit: "De Duitse economie is belangrijk voor ons, en blijft dat. De vooruitzichten zijn dat de Duitse economie een stuk harder zal (blijven) groeien dan het gemiddelde in de eurozone.” Dat betekent niet dat Duitsland het altijd beter doet dan de andere Eurolanden, maar momenteel is dit wel het geval.

Bouwen van relaties
Karel Groen, directeur Eems Dollard Regio, benoemt een aantal succesfactoren voor het gunstige economische klimaat in Duitsland: “Om te beginnen hanteren de Duitsers een lager loonpeil, wat resulteert in goedkopere producten en uiteindelijk relatief meer koopkracht. Daarnaast geldt dat Duitsland een maakindustrie kent: ze houden productie in eigen hand en wijken niet uit naar bijvoorbeeld China. Tot slot kenmerkt Duitsland zich door een hang naar duurzame binding. Bedrijven hebben een lange termijn visie en hebben trouw, trots en traditie hoog in het vaandel staan. Ze zijn ook vaak sterk regionaal georiënteerd: men voelt loyaliteit voor een bedrijf en een regio.”

Volgens Groen draait het in het bouwen van relaties met Duitse partners om ‘de 4 p’s’: “Preparation, perseverance, progress and pleasure. Bedrijven die wél samenwerken met Duitse partners hebben ontegenzeggelijk een concurrentievoordeel ten opzichte van organisaties die dat niet doen. Belangrijk is dan wel het aangaan en onderhouden van een lange-termijn relatie, het tonen van doorzettingsvermogen en vervolgens natuurlijk het plezierige samenwerken met de Duitse organisaties.”

Studente Charlotte: “Kansen over de grens voor het grijpen”

Ook de Faculteit Economie en Bedrijfskunde wil de kansen die Duitsland biedt benutten: voor studenten is het een sterke potentiële arbeidsmarkt en door samen te werken met bedrijven kunnen nieuwe initiatieven worden ontwikkeld. Charlotte Klumm, studente aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde, vond de conferentie een goed initiatief: “We hebben vanuit meerdere perspectieven kunnen brainstormen over hoe Duitse en Nederlandse bedrijven succesvol kunnen samenwerken. En over hoe bedrijven gebruik kunnen maken van de internationale talenten pool. Het is interessant te zien hoeveel kansen er eigenlijk vlak over de grens voor het grijpen liggen.”

Laatst gewijzigd:16 augustus 2016 14:38

Meer nieuws