Skip to ContentSkip to Navigation
FEB for BusinessOnderdeel van Rijksuniversiteit Groningen

FEB for Business

Faculteit Economie en Bedrijfskunde
FEB for BusinessNoord NederlandSamen Sterk

Samenwerken

De Faculteit Economie en Bedrijfskunde heeft zich gespecialiseerd in verschillende onderzoeksgebieden. Zo doet de FEB onderzoek naar onder andere marketing, finance, organisatieontwikkeling en verandering en leiderschap.

Elk onderzoeksgebied heeft een eigen expertisecentrum, waarin hoogleraren, docenten en ook studenten samen onderzoek doen. De kennis en kunde die hier samenkomen, wil de FEB graag samen met u inzetten in de regio. Met de Hanzehogeschool, VNO-NCW, MKB Noord en de gemeente Groningen werkt de FEB verder samen om een duurzame relatie te bewerkstelligen tussen het noordelijke bedrijfsleven en kennisinstellingen.

Kijk voor een voorbeeld van deze samenwerking naar de video’s van de MKB Dag.

Heeft u een onderzoeksvraag? Kijk dan onder het kopje Student Consultancy.

Heeft uw organisatie hulp nodig bij een project, een onderzoeksvraag of andere taken op het gebied van economie en bedrijfskunde? Kijk dan verder bij Stagiairs.


Heeft u vragen of wenst u meer informatie over een mogelijke samenwerking met de FEB?

Neem dan contact op met:

Wijnand Aalderink

Wijnand Aalderink
Director Career Services en Corporate Relations
050 363 82 07

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:09
printOok beschikbaar in het: English