Skip to ContentSkip to Navigation
FEB for BusinessOnderdeel van Rijksuniversiteit Groningen

FEB for Business

Faculteit Economie en Bedrijfskunde
FEB for BusinessBusiness SchoolCursussenManagement & Economie in Zorg en WelzijnBlijf ontwikkelen

Ervaringen

hehm

Lees hoe deze verschillende cursisten het programma Management & Economie in Zorg en Welzijn hebben ervaren.


Shèra Kluin
‘Handvatten om lastige vraagstukken aan te vliegen’

“Het diverse programma en de diverse groep hebben mij geïnspireerd. Door deze cursus heb ik handvatten gekregen voor het aanvliegen van de lastige vraagstukken die bij het veranderende zorglandschap komen kijken.”

“In het zorglandschap staan we aan de voordeur van verandering, waar we op voorbereid moeten zijn, daar waar kan en mogelijk is. Ik ben door deze cursus tot het inzicht gekomen dat de weg naar een meer multidisciplinaire en integrale aanpak onontkoombaar wordt, waarbij het in beeld hebben en houden van de andere stakeholders een belangrijk punt is. Daarnaast heb ik handvatten gekregen voor het aanvliegen van de lastige vraagstukken die hierbij komen kijken.

Het programma was erg divers en heeft mij geïnspireerd. Doordat er verschillende modules en onderwerpen waren, zit er altijd wel een onderwerp bij die je aanspreekt of waar je wat meer mee hebt. Of juist onderwerpen waar je nog weinig vanaf weet, maar nu of in de toekomst wel iets mee zou kunnen. Ook de groep was erg divers, waardoor we elkaar versterken en aanvullen. Dat vond ik prettig."

Shèra Kluin
Praktijkmanager via Doktersdiensten Friesland bij drie huisartsenpraktijken in Leeuwarden

Shèra Kluin volgde het programma Management & Economie in Zorg en Welzijn van 2017 tot 2018.


Johan Ursem
‘Doelgerichte verbetering van mijn leiderschapsvaardigheden’

“Er zijn veel ontwikkelingen geweest in de zorg de afgelopen jaren. Daarvan ben ik nu weer op de hoogte. In de leergang heb ik veel geleerd over financiën, governance en logistieke processen binnen onze sector.”

“Ik was op zoek naar een leergang waarbij ik in vrij korte tijd toch een compleet verhaal aangeboden zou krijgen om bij te blijven in mijn vak. Daarom koos ik voor deze leergang. Binnen onze organisatie zijn we bezig om de omslag te maken van een traditionele ziekenhuisorganisatie naar één die wat zakelijker wordt aangestuurd, maar tegelijkertijd wel de aansluiting houdt bij wat patiënten echt nodig hebben. Deze leergang helpt om hierover meer te weten te komen.

Alle onderdelen van de leergang vond ik echt interessant. Ik heb mij geen moment verveeld. Al sprongen de modulen over logistiek processen, leiderschap en financiën er voor mij uit. Wat kost de zorg? Hoe bereken je dat? En hoe maak je keuzes? Dat zijn toch wel mijn belangrijkste leerpunten in de afgelopen periode. Ook heb ik op een praktische manier aan mijn leiderschapsvaardigheden gewerkt.

Ik zou anderen aanbevelen om deze leergang te volgen, omdat je in een vrij korte periode toch heel uitgebreid bijgepraat wordt over de laatste ontwikkelingen. Daarnaast is het heel praktisch toepasbaar en er is tijdens de colleges veel ruimte voor interactie tussen de docenten en de groepsleden."

Johan Ursem
Beleidsmedewerker Raad van Bestuur

Johan Ursem werkt sinds 2009 bij Noordwest Ziekenhuisgroep. Hij volgde het programma Management & Economie in Zorg en Welzijn van 2016 tot 2017.


Boukje Terpstra
‘Heel veel relevante informatie in een korte periode’

“De leergang Health Economics and Healthcare Management heeft mij erg geholpen door in een korte tijd relevante inzichten te bieden voor in de praktijk.”

“Door alle veranderingen in de zorg komen er veel vragen op mij af als manager. Binnen mijn organisatie speelt de transitie van de jeugdzorg een grote rol, wat vraagstukken over nieuwe financiering en stakeholders met zich meebrengt. De leergang heeft mij daar anders naar laten kijken. Omdat het heel veel onderwerpen bevat in een korte tijd, word je op scherp gezet.

Het meest interessant vond ik de Price of Life-module. Die module maakt je ook bewust van de kosten en de effectiviteit van zorg. Van oorsprong stond de zorg altijd heel erg voorop: zorgen voor elkaar en zorgen voor de cliënt. Maar nu gaan er ook steeds meer economische aspecten meespelen en dat maakt je rol als manager wel anders. “

Boukje Terpstra
Regiomanager Algemene Zaken

Boukje Terpstra werkt sinds 2015 bij Accare kinder- en jeugdpsychiatrie. Zij volgde het programma Management & Economie in Zorg en Welzijn van 2016 tot 2017.


Henk Jan Riemeijer
“Welkome academische diepgang voor praktijksituaties”

“Wat ik vooral tijdens deze leergang heb geleerd te beseffen is dat de zorg een ecosysteem is waarin iedereen een eigen rol heeft. We zijn nu nog ouderwets georganiseerd en moeten toegaan naar een zorgsysteem waar er sprake is van netwerkstructuren.

“Sinds een aantal jaren ben ik werkzaam als zelfstandige in de zorg. In mijn dagelijkse praktijk als manager/consultant, ben ik vooral hands-on en operationeel bezig met veranderingen. Daarbij miste ik alleen wat academische diepgang. Bij toeval kwam ik tijdens een voetbalwedstrijd in de auto bij één van de vaders uit het team van mijn zoon en die attendeerde mij op deze leergang.

De onderwerpen waarvan ik meer wilde weten, kwamen gelukkig allemaal aan bod tijdens deze leergang. Vooral het onderwerp Price of Life heeft mij bijzonder gegrepen. Ik denk dat daar veel uitdagingen liggen om de discussie maatschappelijk aan te gaan over wat zorg mag kosten. We moeten ons goed beseffen dat wanneer we rechts een euro uitgeven, er links één minder uit te geven is. Dus hoe houd je die balans en hoe zoek je die? We moeten rekening houden met die grenzen.

Het belangrijkste wat ik heb geleerd aan deze leergang is dat er een groot aantal onderwerpen is die van elkaar afhangen, maar je dat in de dagelijkse praktijk niet altijd beseft. Daarnaast wordt de zorg nu nog aangedreven als een hiërarchische structuur, maar als we voortgang willen boeken moet we verder in netwerkorganisaties. Dat is een eye-opener voor mij geweest.”

Henk Jan Riemeijer
Eigenaar advieskantoor

Henk Jan Riemeijer is sinds 2013 werkzaam als zelfstandige in de zorg als eigenaar van het adviesbureau Nebbio. Hij volgde het programma Management & Economie in Zorg en Welzijn van 2016 tot 2017.


Eppe
‘Inzichten in de gezondheidszorg’

“Een zinvol programma dat me nieuwe inzichten heeft opgeleverd.”

“Het programma is heel zinvol voor mij geweest. Ik had voor mezelf het leerdoel om feiten en meningen rondom de gezondheidszorg te kunnen scheiden. Daar heeft dit programma me enorm bij geholpen.

Wat mij het meest is bijgebleven is dat de gezondheidszorg een soort economie is. Een economie waarbij er grenzen zijn aan wat je kunt en wilt betalen en aan wat je kunt bereiken met gezondheidszorg. Daarom moet je keuzes maken in wat je doet. Dat is voor mij wel een belangrijk inzicht waardoor ik zaken beter kan begrijpen. "

Eppe Wolfis
Manager automatisering bij Lentis

Eppe Wolfis volgde het programma Management & Economie in Zorg en Welzijn van 2017 tot 2018.


Laatst gewijzigd:15 mei 2018 17:04