Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsPraktische informatieCollegegeldBetalen

Betalingsmogelijkheden

Betaal het collegegeld voor de startdatum van je opleiding. Bijvoorbeeld:

  • Startdatum 1 september, dan moet betaling op 31 augustus binnen zijn.
  • Startdatum 1 februari, dan moet betaling op 31 januari binnen zijn.

Het collegegeld kun je op verschillende manieren voldoen, behalve als je in termijnen wilt betalen. Dan kun je alleen kiezen voor een (digitale) machtiging.

Uitzondering: geen SEPA-land
Heb je in Studielink aangegeven dat je bank niet gevestigd is in een SEPA-land? Dan kun je het collegegeld alleen betalen op de volgende manieren:

Informatie collegegeldhalvering

Ga naar pagina Halvering wettelijk collegegeld voor eerstejaars.

(Digitale) machtiging voor eenmalige of gespreide inning

Je kunt de Rijksuniversiteit Groningen (digitaal) machtigen om het collegegeld in één keer (de laatste week van september) of via een gespreide betaling in vijf termijnen af te laten schrijven van je bank- of girorekening. De inning van de gespreide betaling vindt plaats in de laatste week van de maanden september, november, januari, maart en mei. Daarnaast wordt er eenmalig administratiekosten à € 24,- in rekening gebracht als je in termijnen betaalt. Het is verstandig om, voordat je een machtiging afgeeft, eerst de uitgebreide informatie over de (digitale) machtiging en de daarbij horende voorwaarden goed door te lezen.

Je kunt het collegegeld ook betalen via een Digitaal Incasso Machtiging.

Betalen via Tikkie

Via Tikkie kun je op een snelle en simpele manier het collegegeld betalen. Dit kan voorafgaand op het nieuwe academische jaar of om alsnog het bedrag van de mislukte incasso te betalen.

Eigen betalingsopdracht aan bank of giro

Je kunt het volledige collegegeld over maken op rekeningnummer NL84ABNA0425600904, ten name van Rijksuniversiteit Groningen, inzake onderwijsgelden. Vermeld op het overschrijvingsformulier je studentnummer, of je naam, voorletters en geboortedatum.

Wanneer je betaalt vanuit een land dat niet de EURO-munteenheid voert, moet je ook de BIC- of SWIFT-code van de RUG vermelden: ABNANL2A. Het adres van de ABN AMRO Bank.N.V. is Coolsingel 93, 3012 AE in Rotterdam.

Originele verklaring van betaald collegegeld van een andere WO- of HBO-instelling

Als je je inschrijft voor meerdere opleidingen aan de Rijksuniversiteit Groningen tegen betaling van het wettelijk collegegeld, betaal je slechts éénmaal het hoogst verschuldigde collegegeldtarief. Volg je bijvoorbeeld tegelijkertijd een voltijdopleiding en een deeltijdopleiding, dan betaal je het collegegeldtarief dat geldt voor de voltijdopleiding.

Als je aan een hogeschool of universiteit in Nederland staat ingeschreven tegen betaling van het wettelijk collegegeld en je schrijft je in hetzelfde studiejaar in voor een tweede bachelor- of masteropleiding aan de Rijksuniversiteit Groningen, waarbij ook je tweede inschrijving voldoet aan de voorwaarden voor het wettelijk collegegeld, dan hoef je voor de tweede opleiding geen collegegeld te betalen. Tenzij het voor de eerste inschrijving betaalde bedrag lager is dan het wettelijk collegegeld. In dat geval moet je het verschil bijbetalen. Bij het verzoek tot inschrijving moet je een 'Bewijs Betaald Collegegeld' (BBC) van de eerste inschrijving inleveren bij de Centrale Studenten Administratie. Het 'Bewijs Betaald Collegegeld' vraag je aan bij de studentenadministratie van de instelling waar je reeds collegegeld betaalt.

Let op!
Een verklaring van inschrijving aan een andere instelling volstaat niet voor vermindering of vrijstelling

Pinpas of creditcard

Ga naar de Centrale Studenten Administratie als je het volledige collegegeld wilt betalen met een pinpas of een creditcard. De laatste optie, pinnen met een creditcard, is alleen mogelijk voor niet-EU studenten.

  • Pinpas
    Internationale studenten kunnen alleen met een pinpas betalen als op hun pinpas één van de volgende logo's staat: Maestro, PIN of V pay.
  • Credit card (alleen voor niet-EU studenten)
    Niet-EU studenten kunnen ook met een credit card hun collegegeld betalen (alleen mogelijk bij Instellingscollegegeld II en voor het gehele bedrag in één keer). De administratieve kosten zijn € 50,- per transactie.

Contante betaling of pinnen bij de universitaire kas

Je kunt het volledige collegegeld contant betalen of pinnen bij de universitaire kas.

Laatst gewijzigd:15 januari 2019 11:18
printView this page in: English