Skip to ContentSkip to Navigation
EducationScholierenacademieStudentsActivities

Filosofiesymposium

Scholierensymposium - 7 maart 2019

Het filosofiesymposium wordt jaarlijks georganiseerd in het kader van het eindexamen filosofie, vandaar dat het thema Scepticisme is. Wil je wat extra verdieping en een onderzoekende houding bij het eindexamenonderwerp? Meld je dan aan! Ook als je geen filosofie hebt, maar gewoon geïnteresseerd bent, ben je uiteraard van harte welkom. Ook hebben we dit jaar een workshop voor docenten. Praktische informatie...

Wat ga je doen?

Het symposium begint met een plenaire opening, gevolgd door een lunch-acitiviteit (lunch inbegrepen) en een Battle- college. Hierna volg je een zelfgekozen workshop.

Masterclass docenten

Tijdens de workshops geeft Dr. Eddo Evink een masterclass aan docenten over het eindexamenonderwerp van volgend jaar: het goede leven en de vrije markt.

Sprekers

 • Dr. Coos Engelsma met 'Zekerheid of willekeur?'. Is onze kennis gebaseerd op zekere fundamenten? Of berust zij slechts op willekeurige aannamen? In deze lezing gaan we in op deze mooie, maar ook buitengewoon lastige vraag.
 • Dr. Han Thomas Adriaenssen en Dr. Jan Willem Romeijn gaan de strijd met elkaar aan tijdens een battle-college: Socrates, Descartes, Hume en Quine komen om de hoek kijken om uit te leggen waarom ze sceptisch zijn. Maar ze worden het over het nut van het scepticisme niet eens. Kunnen we niet beter ophouden met overal radicaal aan te twijfelen? Bepaal tijdens dit college zelf wie jij het overtuigendst vindt!

Workshops

 • Lukas Wolf - Religie en de wetenschappelijke revolutie
  • Tegenwoordig staan wetenschap en religie niet op goede voet; evolutie, stamcelonderzoek, genderrollen, de 'big bang' theorie - wetenschap en religie zijn vaak met elkaar in conflict. Maar was dit altijd zo, of is het een moderne ontwikkeling? In deze workshop zullen we kijken naar de Britse natuurkundige Isaac Newton en zijn volgelingen, en zal ik laten zien dat voor hen de relatie tussen wetenschap en religie veel complexer was dan je misschien zou denken.
 • Dr. Jan Albert van Laar - Omgaan met kritiek
  • Iemand die sceptisch is denkt kritisch na en heeft daardoor twijfels. Maar is er ook een grens aan wat, of aan hoeveel je kunt betwijfelen? Stel, persoon A geeft haar mening, bijvoorbeeld over de oorzaak van klimaatverandering, of over hoe klimaatverandering tegen te gaan. En persoon B betwijfelt of wat A zegt wel klopt: “Hoezo?” Is B’s twijfel altijd gepast, zodat A altijd haar mening moet uitleggen en verdedigen? Of is B’s twijfel soms niet gepast, zodat A soms iets anders kan doen, zoals bijvoorbeeld de bal terugkaatsen: “Hoezo hoezo?”? In deze workshop bespreken we: wat kritiek is, en hoe je op kritiek zou kunnen reageren.
 • Stefan Sleeuw - Scepticisme en samenzweringstheorieën
  • Filosofische sceptici beweren dat er altijd reden is om aan zelfs onze meest fundamentele overtuigingen te twijfelen. Volgens hen is kennis niet, of maar zeer beperkt mogelijk. Mensen die (extreme) samenzweringstheorieën aanhangen vertonen in één opzicht een verwantschap met zulke sceptici: ze hebben de neiging vanzelfsprekendheden of algemeen heersende opvattingen te verwerpen. Tegelijkertijd nemen ze vaak zeer speculatieve scenario's voor waar aan. In hoeverre zijn die scepsis en speculatie met elkaar te rijmen? Hoe zitten de redeneringen van deze conspirationists precies in elkaar? En wat maakt dat sommige theorieën aannemelijker zijn dan andere? Dat onderzoeken we in deze workshop.
 • Erik Kassenberg - Dierenethiek: is mens-zijn wel zo bijzonder?
  • In ons handelen moeten we rekening houden met anderen. Daarbij is van belang wie er onder de noemer “anderen” valt. Een alledaagse handeling waar dit naar voren komt is eten. Dieren vallen daarbij overduidelijk niet in de groep van anderen waar wij rekening mee dienen te houden. Maar is dit wel moreel verantwoord? Is er een significant moreel verschil tussen mens en dier? Middels gedachte-experimenten kunnen we een antwoord op deze vraag vinden.

Praktische informatie

 • Het symposium vindt plaats op donderdag 7 maart 2019, van 12.00-16.00 uur.
 • Het symposium is in het Universiteitsmuseum.
 • Deze middag is geschikt voor (4) 5 & 6 vwo.
 • Tijdens de workshops wordt er voor docenten een masterclass over het nieuwe examenonderwerp (het goede leven en de vrije markt) georganiseerd.
 • Voor vragen kun je contact opnemen met Vincent Hazelhoff: scholierenacademie@rug.nl.
 • De aanmelddeadline voor het symposium is 1 maart 2019.
Laatst gewijzigd:14 februari 2019 11:18