Skip to ContentSkip to Navigation
EducationScholierenacademieLerarenAt the UG

Dialoog in de klas

Lerarensymposium - 10 april 2019

Ook dit jaar organiseert de faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap weer een lerarensymposium! Het thema is Dialoog in de klas. Deze dag staat in het teken van het voeren van lastige en gevoelige gesprekken met leerlingen in de klas, zoals gesprekken over ethische vraagstukken. Behalve inhoudelijke colleges ga je deze dag in gesprek met ervaringsdeskundigen uit de dagelijkse praktijk. Zo krijg je concrete handvatten voor het aangaan van moeilijke gesprekken in de klas.

Deze dag wordt georganiseerd voor zowel leerkrachten uit het primair onderwijs (PO) als voor docenten uit het voortgezet onderwijs (VO). Praktische informatie...

Programma

Vanaf 9.45 uur Inloop met koffie en thee in de hal van de faculteit (adres: Oude Boteringestraat 38, Groningen)
10.00 uur Opening en welkom
10.15 uur

Lezing: Swanny Kremer (filosoof/ethicus en onderzoeker bij de Van Mesdagkliniek in Groningen; docent aan de RUG)

Moreel beraad

Elke dag maken we afwegingen. De ene keer is een beslissing zo genomen, de andere keer merken we dat dit nog niet zo eenvoudig blijkt te zijn. Vaak hebben we dan te maken met een 'moreel dilemma'. Dat is een keuze uit 'twee kwaden' waarbij we hoe dan ook iets van van wat wij waardevol vinden zal moeten worden opgeofferd. Moreel beraad - een gezamenlijk en gestructureerd onderzoeksgesprek over ethische kwesties - kan dan behulpzaam zijn. Ik sta stil bij de theorie achter moreel beraad maar neem je ook graag mee naar de dagelijkse praktijk: hoe kan moreel beraad worden gebruikt om de dialoog in de klas (en in de lerarenkamer) aan te zwengelen?

11.00 uur Pauze
11.15 uur

Lezing: Leon Meijs (stichting School en Veiligheid)

Dialoog onder druk

Hoe voer je als docent het goede gesprek met leerlingen over beladen onderwerpen? In deze workshop ervaar je welke belemmeringen spelen in het bespreekbaar maken van maatschappelijk lastige thema's. Je leert hoe je momenten van confrontatie kunt gebruiken om voeding te geven aan onderling begrip, acceptatie en respect.

12.00 uur Lunch
12.45 uur

Workshop door Tjeerd van der Meer (Jeugdhulp Friesland) - Morele Jamsessie

13.30 uur Voorbereiden speeddaterondes
13.45 uur Speeddaterondes met ervaringsdeskundigen: manieren om het gesprek met de leerling(en) aan te gaan
15.00 uur Nabespreken speeddaterondes: wat nemen we mee naar de dagelijkse lespraktijk?
15.30 uur Informatiemarkt deelnemende partijen, uitreiking certificaten en borrel

In de ochtend zijn er twee plenaire interactieve sessies. In het eerste college gaat docent, onderzoeker en ethicus Swanny Kremer in op de onderzoeksmethode ‘moreel beraad’: hoe pakt zij een gesprek aan over ethische dilemma’s en wat kunnen wij daarvan gebruiken in het klaslokaal? Vervolgens geeft Leon Meijs (stichting School en Veiligheid) een workshop over het bespreekbaar maken van beladen onderwerpen, juist ook wanneer de situatie in de klas al gespannen is.

Na de lunch geeft Tjeerd van der Meer (Jeugdhulp Friesland) een morele jamsessie: aan de hand van zijn morele jambox laat hij je spelenderwijs op een frisse, nieuwe manier nadenken over morele dilemma’s.

Na deze sessie zijn er twee speeddaterondes waarin je in gesprek gaat met partijen en maatschappelijke organisaties uit het werkveld. Je kunt hierbij denken aan thema’s als discriminatie en seksuele diversiteit binnen het klaslokaal, maar ook op het vlak van gesprekstechnieken. Hoe kun je bijvoorbeeld de gespreksmethode van de Kinderdialoog gebruiken in het basisonderwijs?

Praktische informatie

  • Wanneer: woensdag 10 april 2019
  • Waar: faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap (Oude Boteringestraat 38, Groningen)
  • Kosten: € 150,- per docent, de volgende docent van dezelfde school betaalt € 125,-
  • Voor wie: Het symposium kent een geesteswetenschappelijke insteek en is daardoor, behalve voor leerkrachten uit het PO, gericht op VO-leraren levensbeschouwing/godsdienst, filosofie, geschiedenis, aardrijkskunde, maatschappijleer/-wetenschappen. Maar uiteraard zijn alle belangstellenden van harte welkom!
  • Mee naar huis: na afloop ontvang je een certificaat en contactgegevens van de ervaringsdeskundigen. Ook krijg je je eigen morele jambox mee naar huis.
  • Voor vragen: neem contact op met Dik Kootstra: d.kootstra@rug.nl

Deelnemende partijen

Vragen?

Voor vragen kun je contact opnemen met Dik Kootstra: scholierenacademie@rug.nl.

Laatst gewijzigd:28 maart 2019 12:22