Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsStudievoorlichtingMeer keuzeactiviteitenScholierenacademie
Header image Blog: Dit is wetenschap

Elf jaar oud en risico op een depressie

Datum:19 december 2017
Depressie
Depressie

Wat waren jouw grootste zorgen toen je elf jaar oud was? Waarschijnlijk omvat je antwoord op deze vraag zaken zoals schoolvoetbal winnen, iets bedenken voor de bonte avond op kamp en zorgen dat je een gave rol kreeg in de musical van groep 8. Serieuze zorgen had je wellicht over de Citotoets of je onbeantwoorde verliefdheid op de buurjongen/het buurmeisje. Uiteraard hebben elfjarigen soms met vreselijke zorgen te maken, maar over het algemeen leidt een elfjarige een relatief zorgeloos leven. Toch is dat voor sommige elfjarigen zeker niet het geval. Chaïm la Roi, Jan Kornelis Dijkstra, René Veenstra, Tina Kretschmer en Albertine Oldehinkel, allen onderzoekers aan de Rijksuniversiteit Groningen, hebben onderzoek gedaan naar hoe verschillen in depressieve symptomen zich ontwikkelen in de loop van de jeugd/begin van de volwassenheid van heteroseksuele jongeren en LGB-jongeren (lesbian, gay, bi).

Gegevens van 1738 jongeren vanuit een langdurig Nederlands onderzoek zijn gebruikt voor dit onderzoek. Door middel van vragenlijsten die zijn ingevuld door jongeren, is de link tussen seksuele oriëntatie en depressieve symptomen onderzocht. Ook de invloed van afwijzing door ouders en leeftijdsgenoten is meegenomen.

Voor dit onderzoek was al bekend dat LGB-mensen vaker kampen met depressieve gevoelens. Door dit onderzoek is echter nog meer aangetoond. Lesbische/biseksuele meisjes lopen al vanaf een leeftijd van elf jaar verhoogd risico op een depressie, in vergelijking met heteroseksuele meisjes. Dit risico is voor meisjes in het algemeen ook hoger dan voor jongens. Homoseksuele jongens en biseksuele jongeren lopen ook een verhoogd risico op een depressie in vergelijking met heteroseksuele jongeren. Voor alle jongeren geldt: hoe ouder ze worden, hoe hoger het risico op depressie. Dit is gerelateerd aan hun puberale ontwikkeling. Dat het risico op een depressie al op elfjarige leeftijd geldt, is in eerder onderzoek nog niet gevonden en zeer zorgelijk te noemen.

Zelfs in Nederland, met onze wereldberoemde Gaypride en al sinds 2001 het homohuwelijk (ter vergelijking: in Duitsland is deze wet er pas sinds 2017 doorheen), ervaren LGB-jongeren dus een achtergestelde positie. Dit soort onderzoeken zijn van groot belang om het verschijnsel in kaart te brengen en vervolgonderzoek is zeer gewenst om te onderzoeken hoe de acceptatie van LGB-jongeren bevorderd kan worden. 

Reacties

Reacties laden...