Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsOpleidingenGroningen Graduate SchoolsGroningen Graduate SchoolsOpleidingsprogramma voor promovendi

Opleidingsprogramma voor promovendi

Iedere promovendus volgt een opleidingsprogramma. Het programma wordt samengesteld op basis van jouw eigen behoeftes en interesses en de eisen van jouw eigen, facultaire Graduate School. Voor de reguliere promovendus omvat dit programma 30 ECTS (1 ECTS = 28 studie-uren).

Cursussen binnen het programma

Het programma bestaat uit een mix van algemene vaardigheidscursussen gewenst/noodzakelijk voor de latere carrière en inhoudelijke cursussen betreffende het onderzoeksthema. Er zijn diverse mogelijkheden om het opleidingsprogramma in te vullen.

Cursussen georganiseerd door:

 • Het Bureau van de Dean of Graduate Schools
 • De eigen, facultaire Graduate School
 • Andere facultaire Graduate Schools en/of de Federatie van Graduate Schools in de Social Sciences & Humanities
 • Nationale onderzoekscholen
 • Het Donald Smits Centre voor Informatie Technologie (CIT)
 • Het RUG Talencentrum
 • HR-Experts
 • Educational Support and Innovation (ESI)

Maar ook het deelnemen aan een conferentie, het bijwonen van onderzoeksbijeenkomsten en andere activiteiten die je in het kader van het promotietraject onderneemt, kunnen onderdeel van je opleidingsprogramma zijn. Dit programma vul je samen met je begeleiders en de Graduate School in. Dit programma wordt vastgelegd in het Opleidings- en Begeleidingsplan (Training and Supersvision Plan, TSP)) en waar nodig ieder jaar bijgesteld. Meer informatie over het opleidingsprogramma kun je vinden op de website of bij de PhD-coördinator van jouw facultaire Graduate School.

Het Bureau van de Dean of Graduate Schools

De facultaire Graduate Schools

 • Graduate School Medical Sciences
 • Graduate School Science and Engineering
 • Graduate School Social Sciences and Humanities

GOPHER

De Groningen Organisation for PhD Education and Recreation (GOPHER) organiseren cursussen voor PhD studenten.

Corporate Academy

Voor een lijst van alle cursussen vanuit CIT, RUG Talencentrum, HR Experts en ESI.

Laatst gewijzigd:14 maart 2018 10:09
printOok beschikbaar in het: English