Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsPraktische informatieNederlandersInschrijvenNumerus fixusopleiding

Tijdspad selectie en plaatsing

10 oktober 2018 - 15 januari 2019

Meld je via Studielink aan voor een numerus fixusopleiding
Je mag je voor een beperkt aantal numerus fixusopleidingen aanmelden.

Daarnaast mag je maximaal 3 keer meedoen aan een selectieprocedure. Hierbij tellen de pogingen uit het verleden mee.

Check selectiecriteria
Het kan zijn dat je extra informatie moet aanleveren. Dit is afhankelijk van de fixusopleiding.

Meer informatie over aanmelden, selectiepogingen en selectiecriteria

15 januari 2019

Deadline aanmelding voor numerus fixusopleiding

Niet-Nederlandse vooropleiding
Upload voor 15 januari de gevraagde documenten in OAS (Online Application System)

Meer informatie over deadline

15 februari 2019

Aanleveren correcte persoonsgegevens
Voor 15 februari 2019 moeten je persoonsgegevens geverifieerd zijn. Anders kun je niet meedoen aan de selectieprocedure.

Meer informatie over persoonsgegevens

15 januari - 15 april 2019

Selectieperiode
In deze periode vind de selectie plaatst. De selectiecriteria en -procedure verschilt per opleiding.

Op basis van de selectie wordt een ranglijst van alle deelnemers gemaakt.

Meer informatie over de selectieprocedure

15 april 2019

Uitslag en bewijs van toelating
Op 15 april 2019 worden de rangnummers bekend gemaakt en bewijs van toelating gestuurd via Studielink.

Accepteer binnen twee weken je plaats
Doe je dit niet dan vervalt je plaats en wordt deze aangeboden aan een andere student.

Bezwaar aantekenen
Als je het niet eens bent met de uitslag kun je bezwaar aantekenen.

Meer informatie over uitslag, bewijs van toelating en bezwaar aantekenen

15 juli 2019

Deadline aantonen vooropleidingseisen
Voor 15 juli moet je hebben aangetoond of je voldoet aan vooropleidingseisen, of uitstel hebben aangevraagd.

Meer informatie over vooropleidingseisen

Laatst gewijzigd:10 december 2018 15:39
printView this page in: English