Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsLerarenopleidingProfessionalisering

Opleiden in de school

Schoolopleider - Lerarenopleider begeleidingstraject 2018-2019

Schoolopleiders spelen een cruciale en onmisbare rol bij het opleiden en begeleiden van studenten. In de opleiding Schoolopleider en/of lerarenopleider leggen (startende) school- en lerarenopleiders een stevige basis voor het uitvoeren van hun (opleidings)taak binnen de scholen.

 • Programma sluit aan bij de beroepsstandaard voor lerarenopleiders en bij de registratie-eisen van de VELON
 • Leren aan de hand van actuele literatuur en (wetenschappelijk) onderzoek
 • Veel ruimte om begeleidingsvaardigheden te oefenen

Wat kun je na de opleiding Schoolopleider en/of lerarenopleider?

Na de opleiding kun je studenten helpen bij de dagelijkse gang van zaken in de school en in hun ontwikkeling naar leraar. Voor coaches binnen de school ben je de vraagbaak en de sparringpartner bij het samen opleiden.

Doelgroep
Nieuwe schoolopleiders.

Programma

De opleiding wordt gegeven door de universitaire lerarenopleiding en de tweedegraads lerarenopleiding van NHL Hogeschool. Het programma sluit aan bij de beroepsstandaard voor lerarenopleiders en bij de registratie-eisen van de VELON.

De opleiding bestaat uit acht bijeenkomsten van een dag. Tijdens het ochtendprogramma staat een thema centraal dat aan de hand van actuele literatuur en (wetenschappelijk) onderzoek wordt uitgediept. De middagen zijn gericht op het verdiepen van coachingsvaardigheden en (het begeleiden van) intervisie.

De volgende thema’s komen aan bod:

 • Opleiden in de School: organisatie en infrastructuur
 • Professionele ontwikkeling en VELON-registratie; profiel van een coach en schoolopleider
 • Leren en leerprocessen van (aanstaande) leraren
 • Begeleiden van het leren en doceren van aanstaande leraren
 • Beoordeling en begeleiding
 • SBL-competenties, leren op de werkplek en leren in relatie tot begeleiden en opleiden
 • Kwaliteit van de opleidingsschool
 • De lerende organisatie en professionele cultuur

De opleiding biedt veel ruimte om begeleidingsvaardigheden te oefenen: versterken van de eigen competenties, omgaan met weerstanden, communicatieve vaardigheden, observeren en natuurlijk ook: het deelnemen aan en begeleiden van een intervisiegroep.

Docenten
Klaas van Veen, hoogleraar Onderwijskunde RUG
Jantsje van der Wal, lerarenopleider NHL        

Carina de Leeuw, senior trainer-adviseur bij NHL-ECNO

Beide docenten hebben brede ervaring in het opleiden en begeleiden van school- en lerarenopleiders.  

Locatie
De opleiding wordt verzorgd op de NHL Stenden Hogeschool, locatie Groningen, Zernikepark 10.

Data

 1. 3 oktober 2018
 2. 31 oktober 2018
 3. 28 november 2018
 4. 23 januari 2019
 5. 13 februari 2019
 6. 13 maart 2019
 7. 17 april 2019
 8. 15 mei 2019

Kosten
De prijs van de opleiding Schoolopleider en/of lerarenopleider is € 2.300,- inclusief materiaal en catering.

.
Contactpersoon / meer informatie

Incompany

Bijna alle opleidingen van het ECNO zijn incompany te volgen.

Eigen traject

U kunt als school, samenwerkingsverband van scholen of gemeentebestuur het initiatief nemen om een eigen traject te organiseren. Wij kunnen dit eventueel verzorgen op een externe locatie of op de eigen school en stemmen de opleiding zoveel mogelijk af op de specifieke behoefte van de opdrachtgever. Voor een incompanytraject brengen we een offerte uit.

Interesse?

Hebt u interesse in een incompanytraject van de opleiding Schoolopleider en/of lerarenopleider? Bel of mail dan met het secretariaat van het ECNO: 058 251 2900, ecno@nhl.nl. We informeren u graag over de mogelijkheden.

Laatst gewijzigd:02 augustus 2018 12:12