Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsOpleidingenLerarenopleidingProfessionalisering

Opleiden in de school

Schoolopleider - Lerarenopleider begeleidingstraject 2017

Schoolopleiders spelen een cruciale rol bij het opleiden en begeleiden van studenten bij de dagelijkse gang van zaken in de school en in hun ontwikkeling naar docent. Voor coaches binnen de school is de schoolopleider de vraagbaak en de sparringpartner bij het samen opleiden.

In deze opleiding leggen (startende) school- en lerarenopleiders een stevige basis voor het uitvoeren van hun (opleidings)taak binnen de scholen.

De opleiding wordt gegeven door de lerarenopleidingen van de RUG (eerstegraads) en de NHL Hogeschool (tweedegraads). Het programma sluit aan bij de beroepsstandaard voor lerarenopleiders en bij de registratie-eisen van de VELON. Na afloop ontvangen de deelnemers een certificaat.

Er zijn acht bijeenkomsten van één dag: het ochtendprogramma bevat een thema dat aan de hand van actuele literatuur en (wetenschappelijk) onderzoek wordt uitgediept. De middagen zijn gericht op het verdiepen van coachingsvaardigheden en (het begeleiden van) intervisie.

De opleiding biedt veel ruimte om begeleidingsvaardigheden te oefenen: versterken van de eigen competenties, omgaan met weerstanden, communicatieve vaardigheden, observeren en natuurlijk ook: het deelnemen aan en begeleiden van een intervisiegroep.

Thema’s:

  • Opleiden in de School: organisatie en en infrastructuur
  • Professionele ontwikkeling en Velon-registratie (profiel van een coach en schoolopleider)
  • Leren en leerprocessen van (aanstaande) docenten
  • Begeleiden van het leren en doceren van aanstaande docenten
  • Beoordeling en begeleiding
  • SBL-competenties, leren op de werkplek en leren in relatie tot begeleiden en opleiden
  • Kwaliteit van de opleidingsschool
  • De lerende organisatie en professionele cultuur.

Doelgroep
Nieuwe schoolopleiders.

Docenten
Klaas van Veen, hoogleraar Onderwijskunde RUG
Jantsje van der Wal, lerarenopleider NHL          

Beide docenten hebben brede ervaring in het opleiden en begeleiden van school- en lerarenopleiders.  

Begeleiding intervisie/coaching
Drs. Jantsje van der Wal
Wybe Postma MEd

Locatie
Groningen

Data
2017: 8 september, 6 oktober, 3 november, 1 december
Alle bijeenkomsten zijn op vrijdag.

Kosten
Prijs van de opleiding: € 2.100,- per persoon

.

Contactpersoon / meer informatie

Laatst gewijzigd:26 april 2018 15:08