Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsOpleidingenLerarenopleidingProfessionaliseringPLG'sScheikunde

PLG Scheikunde

Cursusjaar 2018-2019

Doelgroep

Docenten scheikunde die samen willen werken aan uitdagend onderwijs voor alle leerlingen, en die hun ervaringen en expertise willen delen en samen nieuwe ideeën willen oppakken en inzetten om de scheikundelessen niet alleen vakinhoudelijk maar ook qua vorm motiverend aan te bieden.

Inhoud en resultaat

In schooljaar 2018-2019 richten we ons in de PLG-bijeenkomsten op het ontwikkelen van direct bruikbaar en uitdagend materiaal voor de eigen onderwijspraktijk, waarbij formatieve terugkoppeling aan de orde zal komen. De deelnemende docenten zullen de onderwerpen zelf kiezen, waarbij meerdere thema’s, concepten en vaardigheden uit de kennisbasis en examensyllabus aan bod komen. Het ontwikkelde lesmateriaal gaan we direct toepassen in een eigen scheikunde les, waarbij we samen zullen kijken naar de motivatie en leeropbrengst van leerlingen. Dit kunnen we eventueel – net als afgelopen jaar - doen in een ‘Lesson Study’ opzet, waarbij we bij elkaar op school in de les kijken en samen een aantal voorbeeldleerlingen in detail volgen, waardoor duidelijk wordt wat wel en niet werkt in een bepaalde context Aan het eind van de PLG zullen deelnemers hun didactisch activerend repertoire hebben uitgebreid waarin formatieve toetsing een belangrijke rol speelt. Daarnaast zullen ze motiverend lesmateriaal hebben ontwikkeld.

Programma

In de bijeenkomsten is alle ruimte om eigen ervaringen en expertise te delen. Aan het einde van het schooljaar zal vakinhoudelijke verdieping plaatsvinden via presentaties van onderzoekers over vernieuwend, actueel (toegepast) chemisch onderzoek dat ter inspiratie kan dienen voor nieuw te kiezen thema’s en ideeën voor de eigen les(sen).

Afsluiting

Presentatie van het ontwikkelde materiaal en uitkomsten van het onderzoek in de klas.

Certificering

Deelnemers ontvangen een certificaat indien ze minstens 80% van de PLG-bijeenkomsten (inclusief de Bèta-brede docentendag) hebben bijgewoond, en de presentatie van het ontwikkelde materiaal en uitkomsten van het onderzoek in de klas hebben uitgevoerd.

Studielast

64 uur vakdidactisch bestaande uit:

 • 36 uur contacttijd (8 bijeenkomsten van 3.5 uur en de Bèta-brede docentendag)
 • 14 uur zelfstudie (voor elke volgende bijeenkomst dient 7 keer het ontwerp (thema) en de uitvoering (didactiek, vorm) van de onderzoeksles voorbereid te worden (7 x 2 uur).
 • 12 uur voorbereiding en deelname aan twee onderzoekslessen (2 x 6 uur)
 • 2 uur voorbereiding van een presentatie van de resultaten van de onderzoekslessen en het ontwikkelde materiaal

Data, tijden en plaats

Op vrijdagmiddagen van 13:30 - 17:00 uur in de Linnaeusborg, Rijksuniversiteit Groningen.

 1. 14 september 2018
 2. 12 oktober 2018
 3. 16 november 2018
 4. 14 december 2018
 5. 25 januari 2019
 6. 8 maart 2019
 7. 17 mei 2019
 8. 21 juni 2019

Bèta-brede docentendag: 12 april 2019

Tarief

Per deelnemer € 450, - (inclusief btw en catering en de Bèta-brede docentendag)

Klavertje 4-korting is hier van toepassing: de 4e vakcollega van een school is gratis.

PLG-leiding en informatie

Ilona van Leeuwen-Hangyi (i.hangyi@rug.nl), vakdidacticus scheikunde en docent Hondsrug college

Deze activiteit wordt georganiseerd In samenwerking met ScienceLinx

Annuleringsvoorwaarden 2018-2019

Mocht u na inschrijving onverhoopt toch niet kunnen deelnemen, dan dient u dit te melden bij Sindy Steenhuis (e-mail: s.s.s.steenhuis@rug.nl). U kunt dan meteen de naam van een vervanger doorgeven. Dit kan tot en met 9 september 2018.

Bij algehele annulering tot en met 8 juli 2018 brengen wij u € 25,- administratiekosten in rekening. Bij algehele annulering tussen 9 juli en 9 september 2018 brengen we u de helft van de kosten in rekening. Vanaf 10 september 2018 zijn de volledige deelnamekosten verschuldigd.

Tijdens de looptijd van de PLG kan bij verhindering van een deelnemer een collega/vervanger aan een bijeenkomst deelnemen.

Annulering door de Lerarenopleiding/Expertisecentrum Vakdidactiek Noord is mogelijk bij onvoldoende inschrijvingen of bij overmacht. Uiteraard retourneren wij dan uw betaling.

Klik hier om u aan te melden. Aanmelding is mogelijk tot en met uiterlijk 8 juli 2018.
Laatst gewijzigd:24 april 2018 14:08