Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsOpleidingenLerarenopleidingProfessionalisering​Professionele LeerGemeenschap (PLG)Scheikunde

PLG Scheikunde

Cursusjaar 2018-2019

Doelgroep

Eerstegraads docenten scheikunde.

Inhoud en resultaat

In een groepje van drie docenten ontwikkel je een les waarin de lesvorm ‘samenwerkend leren’ centraal staat. De inhoud van de les gaat over een onderwerp dat in vwo5 of vwo6 behandeld wordt. Na het geven van de les interview je de leerlingen en aan de hand van observaties en interviews stel je het lesontwerp bij. Daaruit volgt een aangepaste les. Deze manier van werken geeft je inzicht in het ontwerpen van een les en het begrip van leerlingen.

Docenten van de RUG worden ook uitgenodigd. Een tweegesprek zorgt voor inhoudelijke en vakdidactische verdieping bij beide partijen.

De opgezette lessen en opgedane kennis over het leren van leerlingen zijn direct toepasbaar in je eigen lessen.

Programma

14/9 samenstelling groepen en thema’s en verdeling van de taken

12/10 ontwerp van de lessen met behulp van vakdidactische literatuur en literatuur over werkvormen binnen samenwerkend leren

16/11 planning en interviews voorbereiden

14/12 er zijn standaard bijeenkomsten ingepland maar die kunnen ook vervangen worden door een lesbezoek op een school in het kader van het observeren en interviewen van leerlingen

25/12 voor deze datum geldt hetzelfde

8/3 uitwerken van de resultaten van de observaties en interviews

17/5 presentatie aan elkaar over de gegeven lessen en de conclusies en interactie met docenten van de RUG

21/6 vervolg presentatie van de gegeven lessen en interactie met docenten van de RUG

Afsluiting

Presentatie van het ontwikkelde materiaal en uitkomsten van het onderzoek in de klas.

Certificering

Deelnemers ontvangen een certificaat indien ze minstens 80% van de PLG-bijeenkomsten (inclusief de Bèta-brede docentendag) hebben bijgewoond, en de presentatie van het ontwikkelde materiaal en uitkomsten van het onderzoek in de klas hebben uitgevoerd.

Studielast

64 uur vakdidactisch bestaande uit:

 • 36 uur contacttijd (8 bijeenkomsten van 3.5 uur en de Bèta-brede docentendag)
 • 14 uur zelfstudie (voor elke volgende bijeenkomst dient 7 keer het ontwerp (thema) en de uitvoering (didactiek, vorm) van de onderzoeksles voorbereid te worden (7 x 2 uur).
 • 12 uur voorbereiding en deelname aan twee onderzoekslessen (2 x 6 uur)
 • 2 uur voorbereiding van een presentatie van de resultaten van de onderzoekslessen en het ontwikkelde materiaal

Data, tijden en plaats

Op vrijdagmiddagen van 13:30 - 17:00 uur in de Linnaeusborg, Rijksuniversiteit Groningen.

 1. 14 september 2018
 2. 12 oktober 2018
 3. 16 november 2018
 4. 14 december 2018
 5. 25 januari 2019
 6. 8 maart 2019
 7. 17 mei 2019
 8. 21 juni 2019

Bèta-brede docentendag: 12 april 2019

Tarief

Per deelnemer € 450, - (inclusief btw en catering en de Bèta-brede docentendag)

Klavertje 4-korting is hier van toepassing: de 4e vakcollega van een school mag gratis deelnemen.

PLG-leiding en informatie

Alex van den Berg (a.c.van.den.berg@rug.nl), vakdidacticus scheikunde en docent Praedinius.

Deze activiteit wordt georganiseerd in samenwerking met ScienceLinx.

Annuleringsvoorwaarden 2018-2019

Mocht u na inschrijving onverhoopt toch niet kunnen deelnemen, dan dient u dit te melden bij Sindy Steenhuis (e-mail: vakdidactieknoord@rug.nl). U kunt dan meteen de naam van een vervanger doorgeven. Dit kan tot en met 9 september 2018.

Bij algehele annulering tot en met 26 augustus brengen wij u € 25,- administratiekosten in rekening. Bij algehele annulering tussen 27 augustus en 9 september 2018 brengen we u de helft van de kosten in rekening. Vanaf 10 september 2018 zijn de volledige deelnamekosten verschuldigd.

Tijdens de looptijd van de PLG kan bij verhindering van een deelnemer een collega/vervanger aan een bijeenkomst deelnemen.

Annulering door de Lerarenopleiding/Expertisecentrum Vakdidactiek Noord is mogelijk bij onvoldoende inschrijvingen of bij overmacht. Uiteraard retourneren wij dan uw betaling.

De aanmelding voor studiejaar 2018-2019 is gesloten.
Laatst gewijzigd:27 augustus 2018 15:57