Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Behavioural and Social Sciences Lerarenopleiding Expertisecentrum Vakdidactiek Noord EVN Scheikunde

PLG Scheikunde

Samen spreken over scheikunde

Doelgroep

Eerstegraads docenten scheikunde

Inhoud en resultaat

In de bijeenkomsten willen we een concreet probleem aanpakken dat door de deelnemers is ingebracht. Denk hierbij aan thema’s zoals de effectiviteit van het practicum en hoe kunnen we leerlingen binnen de scheikunde beter laten nadenken over hun eigen leren? Studenten van de lerarenopleiding hebben afgelopen jaar onderzoek gedaan naar het leren van leerlingen rondom het thema ‘bindingen in de scheikunde’. We gaan hiermee verder en we kijken wat we vinden van ons eigen onderwijs op dat gebied en passen dat aan. Vind je het zinvol en nuttig om met collega’s van andere scholen kennis en ervaringen uit te wisselen en samen te werken aan beter (vakdidactisch) onderwijs – meld je dan aan voor deze PLG!

Programma

In de bijeenkomsten is alle ruimte om eigen ervaringen en expertise te delen. Aan het einde van het schooljaar zal vakinhoudelijke verdieping plaatsvinden via presentaties van onderzoekers over vernieuwend, actueel (toegepast) chemisch onderzoek dat ter inspiratie kan dienen voor nieuw te kiezen thema’s en ideeën voor de eigen les(sen).

Afsluiting

Presentatie van het ontwikkelde materiaal en uitkomsten van het onderzoek in de klas.

Certificering

Deelnemers ontvangen een certificaat indien ze minstens 80% van de PLG-bijeenkomsten hebben bijgewoond, en de presentatie van het ontwikkelde materiaal en uitkomsten van het onderzoek in de klas hebben uitgevoerd.

Studielast

Volgt.

Data, tijden en plaats

Start na de herfstvakantie, data volgen.

Locatie: volgt.

Tarief

Per deelnemer € 375 Inclusief btw.

PLG-leiding en informatie

Alex van den Berg, email-adres: a.c.van.den.berg rug.nl

Deze activiteit wordt georganiseerd in samenwerking met ScienceLinx

Annuleringsvoorwaarden 2021-2022

Volgt.


Laatst gewijzigd:07 juli 2021 11:32