Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Behavioural and Social Sciences Lerarenopleiding Expertisecentrum Vakdidactiek Noord EVN Scheikunde

PLG Scheikunde

Kijkje in de keuken van een ander

Doelgroep

Eerstegraads docenten scheikunde

Inhoud en resultaat

In de bijeenkomsten willen we een concreet probleem aanpakken dat door de deelnemers is ingebracht. Denk hierbij aan thema’s zoals de effectiviteit van het practicum en hoe kunnen we leerlingen binnen de scheikunde beter laten nadenken over hun eigen leren? Afhankelijk van het aantal deelnemers kunnen ook meerdere thema’s aan de orde komen. Doordat je met scheikunde collega’s van andere scholen samenwerkt is de kans groter dat je tot verdiepender inzichten komt rondom het thema dat je onderzoekt. Het thema bevindt zich altijd op vakdidactisch gebied. Het afgelopen jaar hebben we gewerkt meteen Lesson Study opzet, waardoor duidelijk werd wat wel en niet werkt in een bepaalde context. Vind je het zinvol en nuttig om met collega’s van andere scholen kennis en ervaringen uit te wisselen en samen te werken aan beter (vakdidactisch) onderwijs – meld je dan aan voor deze PLG!

Programma

In de bijeenkomsten is alle ruimte om eigen ervaringen en expertise te delen. Aan het einde van het schooljaar zal vakinhoudelijke verdieping plaatsvinden via presentaties van onderzoekers over vernieuwend, actueel (toegepast) chemisch onderzoek dat ter inspiratie kan dienen voor nieuw te kiezen thema’s en ideeën voor de eigen les(sen).

Afsluiting

Presentatie van het ontwikkelde materiaal en uitkomsten van het onderzoek in de klas.

Certificering

Deelnemers ontvangen een certificaat indien ze minstens 80% van de PLG-bijeenkomsten (inclusief de Bèta-brede docentendag) hebben bijgewoond, en de presentatie van het ontwikkelde materiaal en uitkomsten van het onderzoek in de klas hebben uitgevoerd.

Studielast

58 uur vakdidactisch bestaande uit:
 • 32 uur contacttijd (7 bijeenkomsten van 3.5 uur en de Bèta-brede docentendag)
 • 12 uur zelfstudie (voor elke volgende bijeenkomst dient 6 keer het ontwerp (thema) en de uitvoering (didactiek, vorm) van de onderzoeksles voorbereid te worden (6 x 2 uur).
 • 12 uur voorbereiding en deelname aan twee onderzoekslessen (2 x 6 uur)
 • 2 uur voorbereiding van een presentatie van de resultaten van de onderzoekslessen en het ontwikkelde materiaal

Data, tijden en plaats

Op vrijdagmiddagen van 13:30 – 16.30 uur, Zernike Campus, Rijksuniversiteit Groningen.
 1. 13 september 2019
 2. 11 oktober 2019
 3. 15 november 2019
 4. 6 december 2019
 5. 24 januari 2020
 6. 6 maart 2020
 7. 15 mei 2020

Bèta-brede docentendag: 3 april 2020

Tarief

Per deelnemer € 575Inclusief btw en catering, inclusief toegang tot de Bèta-brede docentendag

Klavertje 4-korting: de 4e vakcollega van dezelfde school is gratis.

PLG-leiding en informatie

Alex van den Berg, email-adres: a.c.van.den.berg rug.nl

Deze activiteit wordt georganiseerd in samenwerking met ScienceLinx

Annuleringsvoorwaarden 2019-2020

Aanmelden is mogelijk tot 13 september 2019

Bij afmelden na 16 september 2019 wordt 100% van de kosten in rekening gebracht.
Bij verhindering van een cursist kan een collega/vervanger aan de activiteit deelnemen. (e-mail: s.s.s.steenhuis@rug.nl)

Annulering door de Lerarenopleiding/Expertisecentrum Vakdidactiek Noord is mogelijk bij onvoldoende inschrijvingen of bij overmacht. Uiteraard retourneren wij dan uw betaling.

Aanmelding tot en met uiterlijk 13 september 2019 via deze link.

Laatst gewijzigd:04 september 2019 11:07