Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Behavioural and Social Sciences Lerarenopleiding Expertisecentrum Vakdidactiek Noord

PLG Profielwerkstuk-Begeleiding

Leerlingen begeleiden bij het doen van goed wetenschappelijk onderzoek

Doelgroep

Docenten die profielwerkstukken of ander onderzoek begeleiden, profielwerkstukcoördinatoren.

Er wordt zoveel mogelijk gedifferentieerd naar schoolvak en onderzoeksterrein: alfa (talenvakken), bèta en gamma (mens- en maatschappijvakken).

Inhoud en resultaat

De meeste leerlingen zetten hun eerste echte stappen in wetenschappelijk onderzoek met het maken van het profielwerkstuk (PWS). Als het lukt, kan het PWS één van de leukste praktische opdrachten van hun schoolcarrière zijn. Van leerlingen wordt er veel gevraagd bij het PWS: een eigen onderwerp bedenken, alle geleerde vaardigheden inzetten bij één grote en langlopende opdracht, veel vrijheid en verantwoordelijkheid en een kritische houding ten opzichte van het eigen werk.

Dat vergt in de meeste gevallen ook veel begeleiding. Het zelf uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek komt meestal tijdens de studie en/of lerarenopleiding aan bod, maar het begeleiden van leerlingen bij zo’n onderzoek is best ingewikkeld en vaak een hele klus. In deze PLG gaan we hier samen mee aan de slag.

Door deel te nemen aan deze PLG
 • kun je leerlingen nog beter begeleiden bij het kiezen en afbakenen van geschikte onderwerpen;
 • krijg je handvatten om de kwaliteit en transparantie van de beoordeling van het profielwerkstuk voor jezelf en voor leerlingen te verhogen.
 • kun je dingen waar je tegenaan loopt in de begeleiding bespreken met collega’s;
 • kun je leerlingen (nog) beter voorbereiden op het wetenschappelijk onderzoek dat ze in hun vervolgopleiding uitvoeren.

Programma

In de zeven bijeenkomsten gaan de deelnemers met de volgende thema’s aan de slag:
 1. PWS, wetenschappelijk onderzoek en academische vaardigheden
 2. Selecteren van geschikte onderwerpen voor het PWS.
 3. Onderzoeksopzet / methodologie
 4. Begeleiding en coaching
 5. Beoordeling
 6. Afronding en reflectie
 7. Doorlopende leerlijn rond academische vaardigheden

In overleg met de deelnemers is er ook ruimte voor aanvullende of vervangende onderwerpen. Indien gewenst is er ruimte voor intervisie.

De bijeenkomsten worden zoveel mogelijk toegespitst op de verschillende onderzoeksterreinen (alfa, bèta en gamma). Er wordt gebruikt gemaakt van de expertise van vakdidactici, onderzoekers en docenten van de verschillende faculteiten van de RUG.

Certificering

Deelnemers ontvangen een certificaat indien ze minstens 80% van de PLG-bijeenkomsten hebben voorbereid, bijgewoond en daarin actief hebben geparticipeerd.

Studielast

25 uur waarvan:          
 • 21 uur contacttijd
 • 4 uur voorbereidingstijd

Data, tijden en plaats

 1. 27 november 2019
 2. 22 januari 2020
 3. 8 april 2020
 4. 3 juni 2020
 5. 30 september 2020
 6. 19 oktober 2020
 7. 18 november 2020

De laatste drie bijeenkomsten vinden plaats in de periode september-december 2020. Alle bijeenkomsten vinden plaats van 14.30 -17.30 uur. Locatie volgt.

Tarief

Per deelnemer € 525,- inclusief btw en catering.

Klavertje 4-aanbieding: de 4e vakcollega van dezelfde school is gratis.

Cursusleiding en informatie

Nanda Stijntjes, n.stijntjes@rug.nl (t/m 30 september 2020)

Emiel Mulder, g.e.mulder@rug.nl

Laatst gewijzigd:10 juli 2020 11:03