Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Behavioural and Social Sciences Lerarenopleiding Expertisecentrum Vakdidactiek Noord

PLG Profielwerkstuk-Begeleiding

Leerlingen begeleiden bij het doen van goed wetenschappelijk onderzoek

Doelgroep

Ben je profielwerkstukcoördinator of profielwerkstukbegeleider in het voortgezet onderwijs in het noorden? Dan is deze Professionele Leergemeenschap (PLG) voor jou bedoeld!

Inhoud en resultaat

Deze PLG draait om het profielwerkstuk. De meeste leerlingen zetten hun eerste stappen in wetenschappelijke onderzoek met het maken van een profielwerkstuk. Als het lukt, kan het PWS één van de leukste praktische opdrachten uit hun schoolloopbaan zijn. Van leerlingen wordt veel gevraagd bij het PWS: een eigen onderwerp bedenken, hoofd- en deelvragen formuleren, vaardigheden inzetten bij één grote en langlopende opdracht, veel vrijheid en verantwoordelijkheid en een kritische houding ten opzicht van het eigen werk.

Dat vergt ook veel begeleiding van docenten. Het zelf uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek komt meestal tijdens de studie en/of lerarenopleiding aan bod, maar het begeleiden van leerlingen bij zo’n PWS is soms best een ingewikkelde en hele klus. In deze PLG gaan we hier samen mee aan de slag. We denken na over vragen als: Wat is eigenlijk een goed profielwerkstuk? Hoe help je leerlingen om een goed, afgebakend onderwerp te kiezen? Hoe help je leerlingen om goede onderzoeksvragen te formuleren? Welke stappen zijn nodig in een onderzoekstraject en hoe kun je als docent leerlingen daarbij begeleiden? Hoe zorg je ervoor dat verschillende docenten eenzelfde beeld hebben van de kwaliteit van een PWS? En hoe zorg je voor een goede organisatie en een goed verlopend profielwerkstukproces?

In deze Professionele Leergemeenschap gaan PWS-coördinatoren en docenten die profielwerkstukken begeleiden samen aan de slag.

In vijf bijeenkomsten behandelen we verschillende aspecten van het profielwerkstukproces.

 • Bijeenkomst 1: Startbijeenkomst / organisatie van het profielwerkstuk
 • Bijeenkomst 2: Onderwerpkeuze en onderzoeksvragen
 • Bijeenkomst 3: Onderzoeksmethodes
 • Bijeenkomst 4: De beoordeling van het profielwerkstuk
 • Bijeenkomst 5: Het PWS als sluitstuk van een doorlopende leerlijn onderzoeksvaardigheden

Doelen programma

Door deel te nemen aan deze PLG:

 • Kun je leerlingen nog beter begeleiden bij het maken van een profielwerkstuk
 • Krijg je handvatten om de kwaliteit en transparantie van de beoordeling van het profielwerkstuk voor jezelf en voor leerlingen te verhogen.
 • Heb je ideeën over de organisatie en vormgeving van het profielwerkstuktraject binnen de school en als onderdeel van een doorlopende leerlijn onderzoeksvaardigheden.
 • Kun je dingen waar je tegenaan loopt in de begeleiding van leerlingen met collega’s bespreken
 • Kun je leerlingen (nog) beter voorbereiden op het wetenschappelijk onderzoek dat ze in hun vervolgopleiding uitvoeren.

Certificering

Deelnemers ontvangen een certificaat wanneer ze aan minimaal 4 bijeenkomsten actief hebben deelgenomen. Daarnaast wordt van deelnemers verwacht dat ontwikkelde materialen worden gedeeld met mede-deelnemers.

Studielast

23 uur scholing

De bijeenkomsten duren 2,5 uur en vinden plaats op dinsdagmiddag. Voor deze bijeenkomsten wordt een voorbereiding gevraagd van ca 10 uur (voorbereiding, verdieping en uitwerking).

Data, tijden en plaats

 • Bijeenkomst 1: dinsdag 23 november 2021
 • Bijeenkomst 2: dinsdag 14 december 2021
 • Bijeenkomst 3: dinsdag 8 februari 2022
 • Bijeenkomst 4: dinsdag 15 maart 2022
 • Bijeenkomst 5: dinsdag 19 april 2022

De bijeenkomsten zullen worden gehouden op dinsdagmiddag van 14:30-17:00 uur en vinden plaats in Groningen.

Tarief

Het tarief voor deelname aan deze PLG is € 375,00.

Cursusleiding en informatie

Dorien de Jong (d.t.r.de.jong@rug.nl), in samenwerking met de Scholierenacademie

Annuleringsvoorwaarden 2021-2022

Aanmelden is mogelijk tot 12 november 2021
 • Bij afmelden na 12 november 2021 wordt 100% van de kosten in rekening gebracht.
 • Bij verhindering van een cursist kan een collega/vervanger aan de activiteit deelnemen. (e-mail: vakdidactieknoord@rug.nl)
 • Annulering door de Lerarenopleiding/Expertisecentrum Vakdidactiek Noord is mogelijk bij onvoldoende inschrijvingen of bij overmacht. Uiteraard retourneren wij dan uw betaling.
Laatst gewijzigd:28 september 2021 10:46