Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsOpleidingenLerarenopleidingProfessionaliseringCursussen en PLG's

Scheikunde

Cursusjaar 2017-2018

Professionele LeerGemeenschap voor docenten Scheikunde

Proefjes tijdens een PLG
Proefjes tijdens een PLG

Beschrijving inclusief thema(‘s)

Activiteiten: ontwikkelen van uitdagend en direct bruikbaar materiaal voor de eigen onderwijspraktijk, met speciale aandacht voor differentiatie volgens het ‘Hele taak eerst’-principe.

Deelnemende docenten kiezen de onderwerpen zelf, waarbij meerdere thema’s, concepten en vaardigheden uit de kennisbasis en examensyllabus aan bod komen. Het lesmateriaal gaan we direct toepassen in een eigen scheikundeles, waarbij we samen zullen kijken naar de motivatie en leeropbrengst van leerlingen. Dit doen we in een ‘Lesson Study’ opzet, waarbij het effect van de les op het leren van leerlingen centraal staat. In deze les(sen) zullen we een aantal voorbeeldleerlingen in detail volgen, waardoor duidelijk wordt wat wel en niet werkt in een bepaalde context.

In de bijeenkomsten is ruimte om eigen ervaringen en expertise te delen. Ook kan in overleg met de groep vakinhoudelijke verdieping plaatsvinden via presentaties van onderzoekers over vernieuwend, actueel (toegepast) chemisch onderzoek dat past bij de gekozen thema’s voor de les(sen).

Doelgroep: docenten scheikunde die samen willen werken aan uitdagend onderwijs voor alle leerlingen, ongeacht hun niveau en competenties. Docenten die hun ervaringen en expertise willen delen en samen nieuwe ideeën willen oppakken en inzetten om de scheikundelessen niet alleen vakinhoudelijk maar ook qua vorm motiverend aan te bieden aan alle leerlingen.

Doelen

Uitbreiden didactisch activerend en differentiërend repertoire. Ontwikkelen motiverend lesmateriaal.

Didactische organisatie / werkwijze / programma / planning

Oefening in ‘hele taak eerst’-didactiek in combinatie met ‘Lesson Study’, waarbij effecten van het onderwijs dat ontwikkeld is via het ‘’hele taak eerst’’-principe op de leerlingen wordt onderzocht.

Afsluiting

Presentatie van het ontwikkelde materiaal en uitkomsten van de ‘Lesson Study’.

Register-uren

Totaal 62 uur, waarvan Contacturen: 9x3 uren = 27. Zelfstudie: 35 uren (voor elke volgende bijeenkomst dient 7 keer het ontwerp (thema) en de uitvoering (didactiek, vorm) van de onderzoeksles voorbereid en bijgehouden te worden door de docent (7 x 2,5).

Daarnaast worden de twee onderzoekslessen gegeven en/of geobserveerd (2 x 3), een gedeelte van de voorbereiding/uitwerking van deze lessen gebeurt in zelfstudietijd (2 x 3). Verder dient een presentatie van de resultaten van de onderzoekslessen en het ontwikkelde materiaal te worden voorbereid (5,5))

Data, tijden en plaats

22 september, 13 oktober, 10 november, 8 december, 12 januari, 9 februari, 16 maart, 11 mei, 15 juni op vrijdagmiddagen (13.30-16.30 uur) in Groningen.

Cursusleiding en Informatie

Ilona van Leeuwen-Hangyi, vakdidacticus scheikunde RUG (i.hangyi@rug.nl)

Tarieven

PLG docenten: per jaar per docent: 450 € (incl. bètabrede docentendag), incl. btw en catering.
* Klavertje vier-korting:
De 4e persoon gratis, bij meer dan 3 aanmeldingen per sectie / per school

Annuleringsvoorwaarden 2017-2018:

Aanmelden was mogelijk tot 10 september 2017

Bij afmelden na 10 september 2017 wordt 100% van de kosten in rekening gebracht.
Bij verhindering van een cursist kan een collega/vervanger aan de activiteit deelnemen.
(e-mail: s.s.s.steenhuis@rug.nl)

Annulering door de Lerarenopleiding/Expertisecentrum Vakdidactiek Noord is mogelijk bij onvoldoende inschrijvingen of bij overmacht. Uiteraard retourneren wij dan uw betaling.

Aanmelding voor dit jaar is inmiddels gesloten, let op onze website!

Laatst gewijzigd:20 februari 2018 12:46