Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsOpleidingenLerarenopleidingProfessionaliseringCursussen en PLG'sMenu

Docentendag Geschiedenis

De actualiteit van het verleden
paneldiscussie

Dag van de Geschiedenisdidactiek - 5 oktober 2017

Thema        

De relevantie van het huidige curriculum en examen bediscussieerd en vertaald in een praktische aanpak voor de geschiedenisles.

Programma

10:00

Ontvangst met koffie/ thee

10:30 Opening door Klaas van Veen, directeur Lerarenopleiding RUG en hoogleraar Onderwijskunde
10:35

Welkom en toelichting op het programma door Paul Holthuis, vakdidacticus Lerarenopleiding RUG

10:45 Beschouwing op het huidige geschiedenisexamen door Arie Wilschut, lector didactiek van de Maatschappijvakken. Arie Wilschut was als secretaris van de Commissie-De Rooij betrokken bij de totstandkoming van het tientijdvakkenkader en het hierop gebaseerde eindexamen.
11:30 Pauze met koffie/ thee
11:45

Paneldiscussie over vorm en functioneren van het huidige examen geschiedenis met mogelijkheid voor vragen vanuit publiek. In het panel nemen docenten zitting, naast Tim Huijgen (vakdidacticus Lerarenopleiding RUG), Hanneke Tuithof (vakdidacticus Lerarenopleiding UU) en Arie Wilschut. Discussieleider Paul Holthuis.

12:15

Lunch en boekenmarkt

13:30

Workshopronde 1 - keuze uit 5 onderwerpen

14:45 Pauze met koffie/ thee
15:00      

Workshopronde 2 - keuze uit 5 onderwerpen

16:15

Uitreiking certificaten - borrel

uitwisseling in workshops

Workshops

Hoe kunnen we examenthema’s in vmbo-havo-vwo actueel maken in de geschiedenisles? Hoe relevant zijn de thema’s voor de belevingswereld van de leerlingen van nu en hoe pas je jouw didactiek hierop aan?
In workshop 1 - 4 staat een examenthema centraal, aan de hand waarvan beide vragen beantwoord worden. Workshop 5 gaat in op de vakdidactische consequenties van het gewijzigde havo-examen.
Alle workshops worden tweemaal aangeboden.

Workshop1

Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden (1515-1648)

Paul Holthuis (vakdid. Lerarenopleiding RUG) - Hele Taak Eerst

Workshop2

Verlichtingsideeën en democratische revoluties (1650-1848)

Arnoud Aardema (vakdid. Lerarenopleiding Radboud Universiteit) Activerende didactiek

Workshop3

Duitsland 1871-1945

Bjorn Wansink (vakdid. Lerarenopleiding UU) Multiperspectiviteit

Workshop4

Koude Oorlog 1945-1991

Jan de Vries (Liemers College Zevenaar en oud-vakdidacticus Lerarenopleiding Radboud Universiteit) - Muziek en film in de les

Workshop5

Wijziging CSE havo Geschiedenis

In 2018 wordt een wijziging in het examenprogramma Geschiedenis van havoleerlingen doorgevoerd. Tijdvak 1 t/m 4 en een groot aantal verplichte voorbeelden uit de historische contexten zullen niet meer aan de orde komen in het CSE. Hanneke Tuithof (Lerarenopleiding UU) was voorzitter van de werkgroep die deze wijziging heeft voorgesteld en zal ingaan op de vakdidactische consequenties ervan.

Datum

Donderdag 5 oktober 2017

Doelgroep      

Docenten geschiedenis (1e en 2e graad)

Locatie            

De Puddingfabriek Viaductstraat 3-4, 9725 BG Groningen

Kosten

€145,- per persoon, inclusief catering, certificaat en toegang tot online materiaal

Aanmelding is inmiddels gesloten

NB
In verband met organisatie/catering dient u zich voor deze dag apart aan te melden, ook al neemt u reeds deel aan andere nascholingsactiviteiten voor geschiedenis in het Expertisecentrum Vakdidactiek Noord (bv PLG of cursus).

Cursusleiding en Informatie

Laatst gewijzigd:10 oktober 2017 16:29