Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsOpleidingenLerarenopleidingProfessionalisering​Professionele LeerGemeenschap (PLG)Menu

Dag van de Geschiedenisdidactiek

'Betekenisvol geschiedenisonderwijs'

11 oktober 2018

Op zoek naar betekenisvol geschiedenisonderwijs binnen de kaders van het nieuwe examenprogramma voor vmbo, havo en vwo

uitwisseling in workshops

Aanmelding

Aanmelden kan hier.

NB: In verband met organisatie/catering dient u zich voor deze dag apart aan te melden, ook al neemt u reeds deel aan andere nascholingsactiviteiten voor geschiedenis in het Expertisecentrum Vakdidactiek Noord (bv PLG of cursus). De uiterste aanmelddatum is 30 september.

Programma

10:00 - 10:30 uur     Ontvangst met koffie/ thee

10:30 - 10:45 uur    Opening door Klaas van Veen, directeur Lerarenopleiding RUG en hoogleraar Onderwijskunde. Welkom en toelichting op het programma door Tim Huijgen, vakdidacticus Lerarenopleiding RUG

10:45 – 12:15 uur   Lezing over China in de 19de en 20ste eeuw, met aansluitend  de mogelijkheid om vragen te stellen

12:15 - 13:15 uur     Lunch en boekenmarkt

13:15 - 14:30 uur     Workshopronde 1

14:30 – 14:45 uur    Pauze met koffie/ thee

14:45 - 16:00 uur     Workshopronde 2

16:00 - 17:00 uur     Borrel

Workshops

Op welke wijze kun je de geschiedenislessen zo geven dat ze betekenis krijgen voor jouw leerlingen? Hoe kun je ervoor zorgen dat de leerlingen in jouw klas de lessen als nuttig ervaren? En hoe pas je dit soort aansprekende lessen in jouw voorbereiding op het eindexamen in?

In de workshops gaan specialisten in twee workshoprondes in op deze vragen. In elke ronde gaan experts uit de syllabuscommissie en van het cito in op het vernieuwde examenprogramma voor havo/vwo, en worden er workshops aangeboden waarin de didactiek van het vak geschiedenis centraal staat. Nieuw dit jaar is een tweetal workshops waarin meer ingegaan wordt op de vakinhoud.

Workshopronde 1

Workshop 1.1         Nederland in de tweede helft van de twintigste eeuw

Is het nou een lezing of een workshop? Laten we zeggen dat het iets van beide heeft. Een expert laat zien op welke manier de moderne Nederlandse geschiedenis zowel inhoudelijk als didactisch behandeld kan worden, zodat vmbo- en havo-leerlingen goed voorbereid zijn op het (vernieuwde) eindexamen.

Workshop 1.2         BaFa BaFa

Bewust zijn van de cultuur waarin je opgroeit, zien dat deze kan verschillen van andere en rekening kunnen houden met deze verschillen. Het zijn vaardigheden die bij het vak geschiedenis vaak impliciet aan de orde komen. Onder leiding van vakdidactici van de Lerarenopleiding Geschiedenis van de NHL/Stenden leer je het simulatiespel BaFa BaFa spelen. Zo kun je leerlingen in jouw lessen laten ervaren hoe het is om je een nieuwe cultuur eigen te maken en kennis te maken met een andere cultuur. Deze workshop wordt gegeven door Heike Tattje, Gerard Steenhagen en Nienke Otten (NHL Stenden).

Workshop 1.3         Assessment for learning, maar hoe doe je dat dan?

Weg met de cijfers, meer formatieve toetsing, goed zicht op het leerproces… zomaar wat kreten die steeds vaker te horen zijn. Karst van der Velde, geschiedenisdocent op het Hondsrugcollege in Emmen, laat zien hoe hij de vorderingen van leerlingen bijhoudt, hen zelf verantwoordelijk maakt voor hun leren en hun motivatie voor het vak geschiedenis heeft zien groeien.

Workshop 1.4         Een nieuwe syllabus: het ‘hoe’ en ‘wat nu?’

In 2021 (havo) en 2022 (vwo) maken leerlingen het vernieuwde geschiedenisexamen. In deze workshop gaat Liesbeth Dirks (lid van de syllabuscommissie en geschiedenisdocent van het jaar in 2016) in op de achtergrond van de keuzes die gemaakt zijn bij de totstandkoming van deze syllabus. Daarnaast geeft zij een voorbeeld hoe de historische contexten opgenomen kunnen worden in een PTA en op welke manier de kenmerkende aspecten hier een rol in spelen.

(Deze workshop wordt ook in ronde 2 aangeboden.)

Workshop 1.5        Het cito over het vernieuwde examen

Ook hier staat het vernieuwde examen voor havo en vwo centraal. Saskia de Boer en Dennis Buma, toetsdeskundigen van het cito, laten zien wat de verschillende stappen zijn die ze zetten in de constructie van dit examen en wat de overwegingen zijn die ze hierin meenemen. Daarnaast zal er ruimte zijn om goede vragen voor het schoolexamen te maken of om reeds gemaakte vragen met Saskia en Dennis te evalueren.

(Deze workshop wordt ook in ronde 2 aangeboden.)

Workshopronde 2

Workshop 2.1         Steden en burgers in de Lage Landen

Een specialist in de middeleeuwse geschiedenis neemt je mee naar de eeuwen waarin steden in de Nederlanden opkwamen en burgers machtiger werden. In het vernieuwde vwo-examen wordt een gehele historische context gewijd aan dit thema. Op welke wijze kun je hier als docent zowel inhoudelijk als didactisch sterke lessen over geven?

Workshop 2.2         Beter langharig dan kortzichtig

In deze workshop gaan we terug naar de sixties. Nederland was nog een verzuild land, maar de eerste barsten daarin werden al zichtbaar. Door middel van een theatrale werkvorm waarbij verschillende perspectieven worden belicht werken we aan de vaardigheid 'inleving en standplaatsgebondenheid'. De workshop is gericht op docenten die werkzaam zijn in de onderbouw van VMBO en HAVO/VWO, en wordt gegeven door Anita Nederhoed en Berdien Staats (NHL Stenden).

Workshop 2.3         Waarom handelen mensen zoals ze handelen?

Morele dilemma’s waarvoor mensen in en na de Tweede Wereldoorlog stonden, verhelderd aan de hand van het levensverhaal van tante Roosje. Oorlog en Shoah door de ogen van Rosa Glaser en haar tijdgenoten. Paul Holthuis gaat in deze workshop in op de door hem ontwikkelde lessen waarin het verhaal centraal staat over leven en overleven, over verraad en verzet, over existentiële keuzes en hun gevolgen. De serie digitale lessen voor de derde klas VO zijn vormgegeven rond vier thema’s:

  1. ‘Dansen in een bezeten wereld’
  2. ‘Verraad en verzet, houding en daad’
  3. ‘Over leven in Westerbork en Auschwitz’
  4. ‘Thuiskomst?'

Het leven van tante Roosje is beschreven door haar neef Paul Glaser in: Dansen met de vijand. Het oorlogsgeheim van tante Roosje, Amsterdam, 2016.  

Workshop 2.4         Een nieuwe syllabus: het ‘hoe’ en ‘wat nu?’

In 2021 (havo) en 2022 (vwo) maken leerlingen het vernieuwde geschiedenisexamen. In deze workshop gaat Liesbeth Dirks (lid van de syllabuscommissie en geschiedenisdocent van het jaar in 2016) in op de achtergrond van de keuzes die gemaakt zijn bij de totstandkoming van deze syllabus. Daarnaast geeft zij een voorbeeld hoe de historische contexten opgenomen kunnen worden in een PTA en op welke manier de kenmerkende aspecten hier een rol in spelen.

(Deze workshop wordt ook in ronde 1 aangeboden.)

Workshop 2.5         Het cito over het vernieuwde examen

Ook hier staat het vernieuwde examen voor havo en vwo centraal. Saskia de Boer en Dennis Buma, toetsdeskundigen van het cito, laten zien wat de verschillende stappen zijn die ze zetten in de constructie van dit examen en wat de overwegingen zijn die ze hierin meenemen. Daarnaast zal er ruimte zijn om goede vragen voor het schoolexamen te maken of om reeds gemaakte vragen met Saskia en Dennis te evalueren.

(Deze workshop wordt ook in ronde 1 aangeboden.)

Datum

Donderdag 11 oktober 2018

Doelgroep      

Docenten geschiedenis (1e en 2e graad)

Locatie            

De Puddingfabriek Viaductstraat 3-4, 9725 BG Groningen

Kosten

€145,- per persoon, inclusief koffie/thee, lunch, certificaat en toegang tot online lesmateriaal

Cursusleiding en Informatie

Laatst gewijzigd:02 juli 2018 12:44