Skip to ContentSkip to Navigation

Publicaties

De onderzoeksgroep geschiedenis van de Lerarenopleiding van de Rijksuniversiteit Groningen heeft diverse publicaties die richting kunnen geven aan de lessen geschiedenis bij jou op school.

Balancing between the present and the past - thesis Tim Huijgen

Balancing between the present and the past - thesis of Tim Huijgen, researcher and teacher educator at the University of Groningen.

Cholera in de klas?

Cholera in de klas? - artikel Kleio

Man, people in the past were indeed stupid - artikel Teaching History

Man, people in the past were indeed stupid - artikel Teaching History

Naar een ander eindexamen havo en vwo - artikel Kleio

Naar een ander eindexamen havo en vwo - artikel Kleio

Schoolvak geschiedenis zwalkt als Vliegende Hollander

Schoolvak geschiedenis zwalkt als Vliegende Hollander

Why am I accused of being a heretic? - artikel Teaching History

Why am I accused of being a heretic? - artikel Teaching History

“Hij kon al die dingen in eerste instantie niet weten”

Een onderzoek naar het nemen van een historisch perspectief door middel van simulatie