Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsOpleidingenHonours CollegePraktische informatie

Strategisch plan

Het strategisch plan 2017-2020 kort samengevat

Het Honours College streeft naar een uitdagende leeromgeving waarin talent wordt erkend en gestimuleerd. Als zodanig draagt het bij aan de samenleving: studenten van over de hele universiteit worden aangemoedigd om complexe problemen vanuit verschillende disciplinaire invalshoeken aan te pakken. Het Honours College is een interdisciplinare en internationale community, waarbij studenten hun kennis en vaardigheden verdiepen en verbreden.

Diversiteit, innovatie, inclusiviteit en betrokkenheid zijn kernwaardes die aan de basis liggen van het gedrag en de houding van studenten, docenten en werknemers van het Honours College. Door deze waardes creëren we een omgeving waarin verschillende ideeën, achtergronden en vaardigheden bijdragen aan de ontwikkeling van talent, creativiteit en innovatie binnen de community.

Onze missie en visie resulteren in ambitieuze, uitdagende extracurriculaire Honours programma's die worden afgestemd op de talenten en behoeftes van studenten. Onze strategische doelen zijn gericht op het versterken van het Honours College als proeftuin voor innovatie, verdere ontwikkeling van de interdisciplinaire aard van de programma's en community, verbeteren van integratie van het thema 'employability', verbetering van de kwaliteitswaarborgsystemen en het werken naar een nationale kwaliteitsstandaard voor universiteire Honoursprogramma's.

Lees het strategisch plan 2017-2020 (Engelstalig).

Laatst gewijzigd:23 oktober 2018 16:01
printView this page in: English