Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsOpleidingenHonours College

Warm welkom nieuwe Honours bachelorstudenten

02 april 2015

Gisteravond, 1 april 2015, vond de Welcoming Ceremony voor nieuwe bachelorstudenten van het Honours programma plaats in de Aula van het Academiegebouw.

Meer dan 380 studenten waren aanwezig bij deze feestelijke opening, verdeeld over de Aula en Senaatskamer waar een livestream te volgen was. De studenten kregen speeches van de decaan van het Honours College prof. mr. dr. Hanny Elzinga, de Rector Magnificus van de universiteit prof. dr. Elmer Sterken en de gastspreker Monique Ansink die op een interactieve manier vertelde over de groei van haar bedrijf tot mini-multinationaal niveau.

Ook kregen studenten de mogelijkheid om een naam voor dit cohort te kiezen via een mobiel stemsysteem, waarbij de meerderheid voor 'Spinoza' koos. Hierna werd een groepsfoto gemaakt, wat betekende dat er 380 studenten opeengepakt in de overvolle Aula stonden. Tot slot werd de avond afgesloten met een informele borrel waarbij studenten, medewerkers en coördinatoren elkaar konden ontmoeten. Het Honours College kijkt terug op een zeer geslaagde avond!

Meer informatie

Het Honours bachelor programma is een extra programma van 45 ECTS dat naast het reguliere programma wordt gevolgd. Tijdens de 2,5 jaar dat het programma duurt staan verdieping en verbreding centraal, en worden wetenschappelijke en maatschappelijke vraagstukken vanuit verschillende disciplines bekeken. Meer informatie over het Honours bachelorprogramma

Laatst gewijzigd:31 maart 2016 14:16

Meer nieuws

 • 11 september 2018

  Van Klokhuis-vraag naar Veni-subsidie

  Als kind was Jorrig Vogels al gefascineerd door taal en vergeleek hij de verschillende woorden voor ingrediënten op verpakkingen. Een jaar terug sleepte de taalonderzoeker een Veni-beurs in de wacht. ‘Taal heeft iets telepathisch: het beeld dat ík in...

 • 07 september 2018

  Constructief overleg – gezamenlijke overeenkomst

  Na een intensief en constructief gesprek met de actievoerende studenten van studentenpartij DAG en ROOD (jongeren SP) is donderdagavond een gezamenlijke overeenkomst bereikt op vier punten, vooral gericht op de lange termijn.

 • 04 september 2018

  Weg met die systeemplafonds

  Als Zuidlarens jongetje vond hij al die oude gebouwen in de stad Groningen maar niks. De interesse in historische panden kwam pas later, tijdens zijn studie Bouwkunde. Als bouwkundige is René Bosscher nu verantwoordelijk voor de buitenkant van de gebouwen...