Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsHonours College

Master Your Excellent Talent event groot succes

06 maart 2015
Master Your Excellent Talent

Op 5 maart vond het Master Your Excellent Talent event plaats, waar meer dan 250 geïnteresseerde studenten informatie kregen over de Research en Honours masters van de Rijksuniversiteit Groningen.

Tijdens de avond waren er presentaties van de decaan van de Graduate Schools, prof. dr. Lou de Leij, en de decaan van het Honours College, prof. dr. Hanny Elzinga. Vervolgens vonden er verschillende speed date rondes plaats waarbij men in contact kwam met Research Master, PhD en Honours Master studenten. De avond werd afgesloten met een informele borrel.

Het Master Your Excellent Talent werd voor de tweede keer georganiseerd en is bedoeld als voorloper voor Master Your Talent. Studenten krijgen tijdens MYET algemene informatie over de Research en Honours masters, waarna ze tijdens Master Your Talent meer facultaire informatie over desbetreffende opleiding kunnen opvragen.

Meer informatie:

Research Master programma’s

Honours Master programma

Honours High Tech System and Materials Master programma

Laatst gewijzigd:15 maart 2016 13:14

Meer nieuws