Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsStudievoorlichtingStudentenlevenVerenigingen

Faculteits- en studieverenigingen

Binnen de verschillende faculteiten bestaan verschillende studieverenigingen en -organisaties, die de belangen van jou als student behartigen of die meer het karakter van gezelligheidsverenigingen hebben.

Daarnaast bestaat er nog het overkoepelende orgaan FVOG (Faculteits Verenigingen Overlegorgaan Groningen), waarbij alle faculteits- en studieverenigingen zich kunnen aansluiten. Het FVOG houdt zich bezig met de belangenbehartiging van de aangesloten verenigingen.

printView this page in: English