Skip to ContentSkip to Navigation
Education Frequently asked questions Counselling and advice Binding Study Advice (BSA)

Gevolgen BSA voor inschrijven en uitschrijven

 • Hoelang mag ik me niet inschrijven bij een opleiding als ik een BSA heb gekregen?

  Een negatief BSA wordt afgegeven voor een periode van twee jaar ingaande op 1 september van het aansluitend collegejaar.

  Voorbeeld:
  Als je aan het einde van het studiejaar 2019-2020 een negatief BSA krijgt, mag je je vanaf 1 september 2020 voor een periode van twee jaar niet inschrijven voor de betreffende bacheloropleiding.

  Questions?
  Please contact the study advisor.

 • Ik sta voor meerdere opleidingen ingeschreven

 • Ik schrijf me tijdens het studiejaar in

 • Ik wil stoppen met studeren aan de Rijksuniversiteit Groningen, krijg ik nog een BSA?

  Uitschrijven

  Uitschrijven voor 1 maart
  De 1 maart-datum wordt in de BSA-regeling als een ijkmoment gehanteerd voor uitschrijven bij de opleiding. Als een eerstejaars student zich vóór 1 maart heeft uitgeschreven bij de opleiding, zal er geen BSA worden afgegeven voor die opleiding en mag een student in principe in het daaropvolgende jaar opnieuw aan dezelfde, of aanverwante, studie beginnen. De eerder behaalde resultaten blijven staan.

  Let op: wanneer de student wil switchen van opleiding in hetzelfde studiejaar zie de paragraaf over ‘switchen van opleiding binnen de RUG’ hieronder.

  Een student die zich vóór 1 maart uitschrijft en zich het daaropvolgende jaar opnieuw voor dezelfde studie (of een studie uit hetzelfde cluster) inschrijft begint weer met een ‘schone lei’. Deze student dient dus, net zoals een ‘zuivere’ eerste-jaarstudent, in het jaar van herinschrijving te voldoen aan de BSA-norm van 45 ECTS.

  Let op: dit principe is maar één keer mogelijk per opleiding. Schrijft een student zich voor de tweede keer voor dezelfde opleiding vóór of per 1 maart uit, dan volgt aan het einde van dat studiejaar alsnog een Bindend Studieadvies.

  Van belang is dat het hier gaat om de datum waarop de student is uitgeschreven en nietom de datum waarop de student het verzoek indient. Het verzoek tot uitschrijving dientdus uiterlijk in de maand februari te worden ingediend bij Studielink. 

  Uitschrijven na 1 maart 
  Een student die zich na 1 maart uitschrijft bij de opleiding of bij de RUG, ontvangt een BSA voor de opleiding waar hij in het eerste semester stond ingeschreven.

  Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) 
  De DUO kent een ‘1 februari-regeling’. Volgens deze wettelijke regeling ontvangen studenten hun studentenreisproduct en eventueel aanvullende beurs als gift als zij de studiefinanciering vóór 1 februari stopzetten1. Dit is niet het geval als een student zich uitschrijft per 1 maart en het studentenreisproduct en eventueel aanvullende beurs ook dan stopzetten. Een student dient daarom, om voor de 1 februari-regeling van DUO in aanmerking te komen, rekening te houden met het stopzetten van de studiefinanciering en studentenreisproduct voor of per 1 februari bij DUO. 

  Deze DUO-regeling geldt alleen voor studenten die voor het eerst staan ingeschreven voor een opleiding in het Hoger Onderwijs. De verbruikte studiefinancieringsmaanden worden afgetrokken van het totaal aantal maanden waarop een student recht heeft. Van belang is dat het hier gaat om de datum waarop de student is uitgeschreven en niet om de datum waarop de student het verzoek indient. Het verzoek tot uitschrijving dient dus uiterlijk in de maand januari februari te worden ingediend bij Studielink.


  Questions?
  Please contact the study advisor.


printView this page in: Nederlands