Skip to ContentSkip to Navigation
Education Frequently asked questions Financial matters Graduation Fund Documentary evidende

Wat moet ik doen als ik geen 'Bericht Studiefinanciering' (meer) heb?

Als het Bericht Studiefinanciering over de gevraagde basisbeursperiode niet (meer) in je bezit is:  
  1. kun je dit bericht opvragen bij DUO.
  2. moet je, als de basisbeursperiode is verstreken, het laatste Bericht Studiefinanciering over de basisbeursperiode opsturen, waaruit de hoogte van de basisbeurs en eventuele aanvullende beurs blijkt en waaruit blijkt wanneer de basisbeursperiode is geëindigd.

Questions?
Please contact the UFC: ufc rug.nl.

printView this page in: Nederlands