Skip to ContentSkip to Navigation
Education Programmes Other study opportunities Groningen Academy for Radiation Protection Radiation protection

Examenreglement - feedback

Toezichthouder VRS-C
Instructie
  1. Vul je naam in op dit formulier en geef het aan één van de andere groepsleden. Zelf ontvang je ook een formulier van iemand anders die je feedback gaat geven – dit mag niet de persoon zijn aan wie je jouw formulier hebt gegeven.
  2. Vul je naam in op het formulier van degene die je feedback geeft.
  3. Geef feedback door ten minste één punt te noteren waarin betrokkene volgens jou goed bijdraagt aan het uitvoeren van de opdracht en één punt waarop betrokkene zich naar jouw mening zou kunnen verbeteren.
  4. Geef aan het eind van de groepsopdracht je formulier aan degene die je hebt beoordeeld en ontvang je eigen formulier terug.
  5. Lees de feedback die op jouw formulier is aangegeven.
  6. Lever je eigen formulier vervolgens in bij de docent. Als je je helemaal niet herkent in de aan jou gegeven feedback mag je dat melden bij de docent.

Invullen
Naam
Naam van degene die jou feedback geeft

Goede punten

.

.

.

Verbeterpunten

.

.

.

Laatst gewijzigd:07 februari 2019 13:54