Skip to ContentSkip to Navigation
Education Programmes Other study opportunities Groningen Academy for Radiation Protection Radiation protection

Examenreglement - annex B

Toezichthouder VRS-C

Onderdeel Waardering Score Paraaf
docent
Toelichting
Niveau 0
Onvoldoende (O)
Niveau 1
Voldoende (V)
Risicoperceptie en -communicatie. Niet aanwezig. Aanwezig. Aanwezigheid is via het specifiek reglement als verplicht gesteld.
Casus RI&E en communicatie. Niet aanwezig, of levert geen of onvoldoende feedback aan medecursist. Levert voldoende feedback aan medecursist.

Aanwezigheid is via specifieke reglement verplicht gesteld.

Actieve participatie wordt getoetst door cursisten elkaar feedback te laten geven.

De beoordeling vindt plaats door de docent. Lever het formulier na het laatste onderdeel bij de opleidingsverantwoordelijke in.

Beoordeling van actieve participatie gebeurt aan de hand van bijgaand feedback formulier . Alleen als beide onderdelen voldoende zijn beoordeeld is de eindbeoordeling ook voldoende.

Eindbeoordeling (door de opleidingsverantwoordelijke):

Laatst gewijzigd:28 augustus 2019 18:41