Skip to ContentSkip to Navigation
EducationProgrammesOther study opportunitiesGroningen Academy for Radiation ProtectionRadiation protection

TS Verspreidbare Radioactieve Stoffen - C

Cursusinformatie
Stralingsbescherming
Eindtermen

De opleiding voldoet aan de eindtermen voor de Toezichthoudend Medewerker Stralingsbescherming bij toepassingen van verspreidbare radioactieve stoffen on niveau C (VRS-C), zoals bedoeld in Bijlage 5.2, onderdeel E-2 van de Regeling Basisveiligheidsnormen Stralingsbescherming.

Doelgroep

De cursus leidt op tot Toezichthouder voor verspreidbare radioactieve stoffen, niveau C (TS VRS-C) en overlapt voor een groot deel met de voormalige opleiding Niveau 4B. De TS VRS-C ziet toe op toepassingen met een activiteit van maximaal 20 Reing. Hij staat hierbij onder rechtstreekse verantwoordelijkheid van een CD die voor hen fungeert als eerste aanspreekpunt bij onder anderen incidenten.

Leerdoelen

Na succesvolle afronding beschikt de TS VRS-C over de volgende vier kernvaardigheden:

  1. Hij houdt toezicht op de toepassing waarvoor hij verantwoordelijk is, hij handhaaft de relevante wet- en regelgeving op het gebied van ioniserende straling, en hij geeft in afstemming met de CD adviezen aan de werknemers.
  2. Hij draagt bij aan een adequate afhandeling van een onbedoelde gebeurtenis of incident. In een dergelijke situatie waarschuwt hij on-middellijk de CD en houdt zich vervolgens aan diens aanwijzingen.
  3. Hij werkt actief aan de bevordering van zijn eigen deskundigheid door middel van bijscholing, en aan die van anderen voor wie hij verantwoordelijk is door het geven van voorlichting en instructies.
  4. Hij beschikt over kennis, vaardigheden, attitudes en competenties die betrekking hebben op verspreidbare radioactieve stoffen.
Belangrijk

In verband met de geringe belangstelling kan deze cursus nog uitsluitend parallel aan de opleiding voor Coördinerend Deskundige (CD) worden gevolgd, waarbij alleen het examen afwijkt. Voor het gebruik van de Syllabus en de verzameling Oefeningen zijn leeswijzers beschikbaar.

Laatst gewijzigd:28 augustus 2019 18:25
printView this page in: English