Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsOpleidingenAndere studiemogelijkhedenGroningen Academy for Radiation ProtectionStralingsbescherming

TS nascholingsmiddag

Cursusinformatie
Stralingsbescherming

Doel

De nascholingsmiddag voor Toezichthouders Stralingsbescherming (TS; voorheen niveau 4 en 5) heeft tot doel om  enkele basisaspecten van de stralingsbescherming opnieuw onder de aandacht van toezichthouders te brengen.

Bedoeld voor Toezichthouders Stralingsbescherming
Stralingsdeskundigen niveau 5
Stralingsdeskundigen niveau 4
Duur 1 middag
Lokatie KVI-CART, Zernikelaan 25, Groningen

auditorium
auditorium
Inhoud

De nascholingsmiddag richt zich primair op personen die de functie van Toezichthouder Stralingsbescherming (of toezichthoudend medewerker stralingsbescherming) binnen RUG of UMCG uitoefenen op de vroegere niveaus 4 en 5, maar de opzet is zodanig dat de bijdragen ook voor toezichthouders op een hoger niveau en voor toezichthouders van andere bedrijven of instellingen relevant (kunnen) zijn. De inhoud van de nascholingsmiddag wordt elk jaar opnieuw bepaald.

De SBE van de RUG beschouwt dit als adequate bij- en nascholing voor toezichthouders stralingsbescherming (Bbs artikel 5.7 lid 4b). U ontvangt bij deelname een certificaat.

datum
Belangrijke data

De nascholingsmiddag vindt plaats op: 28 februari 2019.

Inschrijving start op 1 november 2018
Locatie: KVI-CART, Zernike, Groningen
Uiterste datum van aanmelding: 25 februari 2019

Laatst gewijzigd:07 februari 2019 13:53
printView this page in: English