Skip to ContentSkip to Navigation
EducationProgrammesOther study opportunitiesGroningen Academy for Radiation ProtectionRadiation protection

TS MR opfriscursus

Cursusinformatie
Stralingsbescherming
Doel

De opfriscursussen voor Toezichthouders Stralingsbescherming MR hebben tot doel om de cursist een aantal basisaspecten van de stralingsbescherming voor het werken met röntgentoestellen en/of gesloten radioactieve bronnen opnieuw onder de aandacht te brengen.

Bedoeld voor Toezichthouders MR (voorheen niveau 5A; röntgentoepassingen of gesloten bronnen).
Duur Hoorcolleges gedurende in totaal maximaal 6 uur.
Zelfstudie gedurende enkele uren.

Inhoud
  • De opfriscursus Toezichthouder MR voor röntgentoestellen is identiek aan de instructiecursus stralingsbescherming rond röntgentoepassingen.
  • De opfriscursus Toezichthouder MR voor gesloten bronnen is identiek aan de instructiecursus stralingsbescherming rond gesloten radioactieve bronnen.

Ga naar Instructieniveau voor meer informatie.

Laatst gewijzigd:28 augustus 2019 15:29
printView this page in: English