Skip to ContentSkip to Navigation
Education Programmes Other study opportunities Groningen Academy for Radiation Protection Radiation protection

TS MR opfriscursus

Cursusinformatie
Stralingsbescherming
Doel

De opfriscursussen voor Toezichthouders Stralingsbescherming MR hebben tot doel om de cursist een aantal basisaspecten van de stralingsbescherming voor het werken met röntgentoestellen en/of gesloten radioactieve bronnen opnieuw onder de aandacht te brengen.

Bedoeld voor Toezichthouders MR (voorheen niveau 5A; röntgentoepassingen of gesloten bronnen).
Duur Hoorcolleges gedurende in totaal maximaal 6 uur.
Zelfstudie gedurende enkele uren.

Inhoud
  • De opfriscursus Toezichthouder MR voor röntgentoestellen is identiek aan de instructiecursus stralingsbescherming rond röntgentoepassingen.
  • De opfriscursus Toezichthouder MR voor gesloten bronnen is identiek aan de instructiecursus stralingsbescherming rond gesloten radioactieve bronnen.

Ga naar Instructieniveau voor meer informatie.

Afwijkingen
  • Als alternatief wordt soms een opfriscursus samengesteld uit onderdelen van de opleiding tot TS MR (en TS VRS-D). De eerstvolgende mogelijkheid hiervoor vindt in het najaar 2019 plaats. Deze opfriscursus kan samengesteld worden uit de onderdelen van deze opleiding en/of het examen. Indien u hiervoor belangstelling heeft kunt u zich in de cursuswinkel inschrijven.
Laatst gewijzigd:29 november 2019 14:31
printView this page in: English