Skip to ContentSkip to Navigation
Education Programmes Other study opportunities Groningen Academy for Radiation Protection Radiation protection

CD opfriscursus

Cursusinformatie
Stralingsbescherming
De CD opfriscursus wordt gegeven in combinatie met de CD cursus.
Doel

De opfriscursus voor Coördinerend Deskundigen heeft een drieledig doel: (i) opnieuw in aanraking komen met de meest relevante basisbegrippen uit de opleiding tot Coördinerend Deskundige (voorheen deskundige niveau 3), (ii) op de hoogte komen van recente ontwikkelingen op stralingshygiënisch gebied, en (iii) recapitulatie van essentiële aspecten van de praktische stralingshygiëne.

Bedoeld voor Coördinerend deskundigen in de stralingsbescherming.
Duur Module I
- Hoorcolleges gedurende 11 dagdelen (1 dagdeel = 3, soms 4 uur).
Om praktische redenen volgt men de colleges die in het kader van de opleiding tot coördinerend deskundige worden verzorgd.
Module II (optioneel)
- Practicum gedurende 1 dag.
Module III (optioneel)
- Werkcolleges gedurende 1 dag, bestaande uit:
- Proefexamen.
Aanvulling (optioneel)
- Landelijk examen open vragen.
Voorkennis Tenminste het deskundigheidsniveau 3 / coördinerend deskundige of een vergelijkbaar niveau.

Inhoud

De opfriscursus wordt in principe in het voorjaar gegeven. De volledige cursus bestaat uit drie modules, waarvan de twee laatste alleen in combinatie met module I kunnen worden gevolgd. De cursus kan worden afgerond met het afleggen van het landelijk gecoördineerd gedeelte van het examen coördinerend deskundige stralingsbescherming. De cursus omvat:

 • Een uitgebreide syllabus waarin alle relevante stof uit aan bod komt.
 • Aanvullende literatuur.
 • Een practicumsyllabus.
 • Landelijk examen open vragen

Belangrijke onderwerpen die in module I aan bod komen zijn:

 • Dosisbegrippen
 • Uitwendige en inwendige dosimetrie
 • Afscherming
 • Risico's van handelingen met open bronnen
 • Ethiek
 • ICRP
 • Niet-ioniserende straling
 • Besluit Basisveiligheidsnormen Stralingsbescherming, ministeriële regelingen en de ANVS-verordening
 • Casus risicoanalyse en vergunningaanvraag
 • Maatschappelijke aspecten

Indien men aanvullend onderdelen uit de CD-opleiding wil volgen, bestaan daarvoor ruime mogelijkheden.

Module II bestaat uit één dag practicum waarin aandacht wordt besteed aan:

 • Praktische vaardigheden
 • Detectie
 • Telrendement

In module III kan men zijn eigen kennis toetsen aan de hand van een oud examen voor coördinerend deskundigen dat in grote lijnen overeenkomt met het landelijk gecoördineerd deelexamen voor coördinerend deskundige stralingsbescherming. Het tweede dagdeel wordt gebruikt voor het nabespreken van dit examen.

In aanvulling op deze opfriscursus (modules I & III) kan het open vragen gedeelte van het eerstvolgende landelijk examen bij wijze van toetsing worden afgelegd. Indien men hiervoor slaagt levert dit een hogere waardering op in het kader van de na- en bijscholingseisen die aan geregistreerd stralingsdeskundigen worden gesteld dan wanneer deze toets niet wordt afgelegd (7,5 pt versus 5 pt per gevolgd dagdeel).

Belangrijk

In verband met de beperkte belangstelling kan deze opfriscursus uitsluitend parallel aan de opleiding voor Coördinerend Deskundige (CD) worden gevolgd.

datum
Belangrijke data

De eerstvolgende cursus start op dinsdag 7 januari 2020
Deadline voor inschrijving: 20 december 2019 - informeer voor latere inschrijving bij het cursussecretariaat.

Voor inschrijven gaat u naar de cursuswinkel.

Meer informatie

Meer informatie is te verkrijgen via het secretariaat .

Laatst gewijzigd:13 januari 2020 13:59
printView this page in: English