Skip to ContentSkip to Navigation
Education Bachelor's Nederlandse studenten Verbreden en verdiepen

Studeren in het buitenland

Er zijn verschillende mogelijkheden om in het kader van je opleiding in het buitenland te studeren.

Uitwisselingsprogramma

Dit is het makkelijkst te regelen. De RUG heeft afspraken gemaakt met buitenlandse universiteiten voor studentenuitwisseling. Binnen deze regeling kun je van minimaal één tot maximaal drie studiejaren naar een buitenlandse universiteit. Dit type programma heeft een aantal voordelen:

 • Je hoeft geen collegegeld te betalen aan de buitenlandse universiteit.
 • Je verworven punten tellen in principe gewoon mee in het programma van je eigen opleiding, dus weinig tot geen kans op studievertraging. Check dit wel van tevoren!
 • Er zijn beurzen aan verbonden. Je kan dus bepaalde extra kosten gedekt krijgen. Check dit ook van tevoren!

Multi-facultaire uitwisselingsprogramma's zijn in principe voor alle faculteiten.

Facultaire uitwisselingsprogramma's zijn alleen voor studenten van een specifieke faculteit. Informatie hierover kun je bij het Exchange Office van je faculteit krijgen.

Freemover

Wanneer je een specifieke universiteit op het oog hebt, kan het zijn dat de RUG daar geen overeenkomst mee heeft gesloten. Je kunt dan als 'freemover' in het buitenland gaan studeren.

 • Een voordeel is dat je naar een universiteit van jouw keuze kan gaan.
 • Een nadeel is dat de financiering moelijker rond is te krijgen.
 • Nog een nadeel is dat het moeilijker (of soms zelfs niet mogelijk) is om de studiepunten die je in het buitenland hebt behaald mee te laten tellen voor je opleiding aan de RUG: er is dus meer kans op studievertraging.
 • Neem ver van te voren contact op met je studieadviseur of international officer om de mogelijke nadelen te bespreken.

Volledige opleiding

Je kunt er ook voor kiezen een volledige master-, postgraduate- of bachelor- (eventueel met master) opleiding in het buitenland te volgen. Je hoeft dan niet bij een Nederlandse universiteit ingeschreven te staan.

 • Voor een bachelor kan je in sommige gevallen je Nederlandse studiefinanciering (mits je hier recht op hebt, zie de DUO) behouden maar zijn er weinig beursmogelijkheden.
 • Voor een master kan je ook in sommige gevallen je Nederlandse studiefinanciering (mits je hier recht op hebt, zie de DUO) behouden en er zijn vaak iets meer beursmogelijkheden.
 • Voor een postgraduate opleiding kan je geen Nederlandse studiefinanciering ontvangen, maar is er vaak wel een mogelijkheid om een beurs te krijgen.
 • Op www.wilweg.nl kan je ook informatie vinden over het volgen van hele programma's in het buitenland.

Are you an international student? Please visit our pages for internationals.

Laatst gewijzigd:18 april 2019 10:14