Skip to ContentSkip to Navigation
Corporate AcademyPart of University of Groningen

Corporate Academy

Verdiepingscursus Wat zie ik, wat doe ik?

Unfortunately this course is only in Dutch

Inleiding

Als leidinggevende kun je voor lastige kwesties komen te staan met je medewerkers, zoals: culturele verschillen (bv omgaan met autoriteit, arbeidsethos), werkinhoudelijke aspecten (bv omgaan met veranderingen, werkdruk/werkstress), persoonlijke problemen (tijdelijk of structureel), kwetsbare situaties (bv mantelzorgers, klein/geen netwerk) en relaties met collega’s/leidinggevende. Dat vraagt o.a. veelzijdige gespreksvaardigheden.

Doel

Je beter toegerust voelen in het signaleren en voeren van resultaatgerichte gesprekken bij psychosociale problemen.

Doelgroep

Leidinggevenden in brede zin: afdelingshoofden, teamleiders, coördinatoren.

Inhoud

De workshop is vooral praktisch ingericht. Met behulp van een trainingsacteur kunnen cases geoefend worden, waarbij het gaat om het ervaren van verschillende benaderingen/aanpak en de mogelijke effecten daarvan.

Trainers

Jet ter Heegde en Joan Draaisma, bedrijfsmaatschappelijk werkers AMD.

Data

Data worden zo snel mogelijk bekend gemaakt.

Plaats

AMD, Visserstraat 47-49, 9712 CT Groningen

Kosten

geen

Maximaal aantal deelnemers

8

Laatst gewijzigd:03 oktober 2018 12:22