Skip to ContentSkip to Navigation
Corporate AcademyOnderdeel van Rijksuniversiteit Groningen

Corporate Academy

Corporate Academy

Taalassessments van universiteitsmedewerkers

De Language Centre Testing Unit van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) voert regelmatig assessments uit om de taalvaardigheid van universitaire medewerkers (zowel wetenschappelijk als niet-wetenschappelijk personeel) te beoordelen. We gaan hierbij uit van een taakgestuurde benadering, waarbij we ons concentreren op de taalvaardigheden die individuele medewerkers nodig hebben om hun werk goed te kunnen doen. Zo kunnen we garanderen dat we in alle assessments tegemoetkomen aan de behoeften van de opdrachtgever en dat het assessmentproces laagdrempelig is en blijft.

Resultaten

Om de resultaten van assessments voor alle belanghebbenden inzichtelijk te maken, bieden we een rapport met gedetailleerde individuele feedback. Elke medewerker wordt in één van de volgende categorieën geplaatst:

  1. Is volledig in staat om zijn/haar werkzaamheden in de doeltaal uit te voeren.
  2. Is vrij goed in staat om zijn/haar werkzaamheden in de doeltaal uit te voeren, maar zou op bepaalde gebieden baat kunnen hebben bij taalondersteuning.
  3. Heeft onmiddellijk taalondersteuning nodig.

We voeren taalvaardigheidsassessments voor personeel uit voor zowel het Engels als het Nederlands.

Assessment taalniveau Engels, docenten| CEFR-niveau C1

Inhoud assessment:

  • indien u al lesgeeft in het Engels: maak een video-opname van een college/workshop en stuur deze in voor een assessment
  • indien u nog niet lesgeeft in het Engels: bereid een korte presentatie van 10 minuten voor, geef deze aan een kleine groep collega’s, en beantwoord vragen (5 minuten)

Assessment taalniveau Engels, niet-docent| CEFR-niveau B1-C1

Inhoud assessment:

  • schrijfvaardigheid (notuleren, beleidsstukken schrijven, etc.)
  • spreekvaardigheid (presenteren, coachen, een vergadering voorzitten)
  • leesvaardigheid (beleidsdocumenten, verslagen, etc.)
  • luistervaardigheid (deelnemen aan een vergadering, discussie, coachingsessie, etc.)

Kosten

De kosten hangen af van het aantal en het type assessments.

Inschrijven | Contact

Voor meer informatie kunt u mailen naar testingunit@rug.nl.

Laatst gewijzigd:03 oktober 2018 12:22
printView this page in: English