Skip to ContentSkip to Navigation
Corporate Academy
Corporate Academy

Trusted Advisor

Unfortunately, this course is only available in Dutch.

Inleiding

In de hectiek van alledag bent u als senior adviseur, beleidsmedewerker of projectleider een belangrijke pion. U krijgt veel werk op uw bord vanuit allerlei gremia: uw eigen leidinggevende, het bestuur, diverse projecten en vanuit de omgeving. De bestuurders zijn vaak tijdelijk in hun rol en vol nieuwe ideeën. U daarentegen bent meestal langer op uw plek en wordt daarmee het geweten en het geheugen van de faculteit, dienst of RUG. U adviseert initieert, analyseert, bouwt, implementeert en evalueert vaak zelf. De leergang neemt de boeiende, complexe rol van de interne adviseur onder de loep.

Wat maakt dat u naast inhoudelijke expert ook daadwerkelijk een Trusted Advisor? Uit onderzoek blijkt dat opdrachtgevers zelden kennis en kunde als doorslaggevende factor noemen; het gaat om het vertrouwen dat zij in de persoon van de adviseur stellen. Vertrouwen is geen gegeven, maar iets wat u op vele manieren kunt opbouwen en beïnvloeden. Het heeft zeker met kennis van de inhoud en presentatie te maken, maar nog meer met emotie en motivatie. In deze ‘doe-training’ krijgt u de ruimte om op dit vlak te experimenteren.

Doel

U krijgt handvatten aangereikt zodat u

 • effectiever en met meer impact als senior adviseur kan optreden
 • een gewaardeerd sparringpartner voor u opdrachtgevers en omgeving bent
 • eigen krachten en valkuilen leert kennen en deze goed weet in te zetten of om te buigen
 • welke interventies passen bij de vraag van jouw interne ‘klant’
 • kunt variëren met uw aanpak en vaardigheden passend bij de situatie

Doelgroep(en)

U heeft eerder de training Sturen op resultaat gevolgd.

Senior beleidsmedewerkers, senior adviseurs, - projectleiders, - onderwijs- en onderzoekscoördinatoren en leidinggevenden met een belangrijke beleidsmatige component in hun functie en al een behoorlijke ervaring in het werk.

Competenties

Conceptueel vermogen, sturen op resultaat, zelfreflectie, omgevingsbewustzijn, aanpassingsvermogen en scenario denken.

Inhoud

De leergang zal inspelen op uw rol als senior adviseur en uw persoonlijke invulling van die rol: hoe zit u er in, hoe gaat u om met het krachtenveld, wat zijn uw wensen en grenzen? Hoe communiceert u die op een vaardige manier?
U bent degene die het werk moet doen in het krachtenveld van de RUG. Dat doet u met behulp van uw vakmanschap (kennis, ervaring en vaardigheden) in de academische context en met u zelf als belangrijkste instrument. Deze leergang is gericht op het versterken van u als Trusted Advisor, zodat u kan bijdragen aan het geheel.

Programma

De leergang bestaat uit 5 dagen (2x2 dagen en een afsluitende dag) met inleiders van buiten die een fris perspectief meebrengen. In de middag vertalen we de bijdrage met elkaar naar de eigen praktijk (vraag gestuurd, intervisie of andere actieve vorm).

Inhoud

Dag 1&2: de rol en intenties van de professional

 • Entry en Contractering: een goede start van elk (advies)proces
 • Toolkit: de interventiestijlen van de adviseur
 • Omgaan met macht
 • Casuïstiek

Dag 3&4: het speelveld van de adviseur

Thema’s:

 • Systemisch denken in politieke organisaties
 • Analyse van het krachtenveld en de eigen plek en mogelijkheden hierin
 • Intervisie op eigen casuïstiek m.b.v. organisatieopstellingen
 • Interventiestijlen vervolg

Dag 5: de opdracht van de adviseur: een praktijk oefening met bestuurders

Thema’s:

 • Persoonlijke Presence (spelen met lichaamstaal)
 • De vraag achter de vraag achterhalen: in gesprek met gasten
 • Feedback geven en ontvangen

Docenten

Barbara Takacs, Takacs & Verheijden
Esther Schmal, Takacs & Verheijden
Ruth van der Walle, Consultant HR Development
Gastdocenten

Data + tijdstip

- vijf dagen -
module 1
15 en 16 januari 2025
module 2
13 en 14 februari 2025
terugkomdag
13 maart 2025

Kosten

€ 2.050,-

Locatie

Norman Building, Lutkenieuwstraat 5, 9712 AW Groningen

Maximaal aantal deelnemers

12

Inlichtingen

Ruth van der Walle

Laatst gewijzigd:11 december 2023 15:23