Skip to ContentSkip to Navigation
Corporate Academy
Corporate Academy

Teamontwikkeling

Unfortunately, this service is only available in Dutch.

Steeds meer leidinggevenden - zowel WP als OBP - vragen advies aan HR Experts om veranderingsvraagstukken te implementeren binnen hun team. Het aantal maatwerktrajecten en teambegeleidingen door HR Experts is hierdoor flink gegroeid.

Naast maatwerk voor teams/afdelingen ontwerpt HR Experts ook steeds vaker programma’s voor speciale doelgroepen als hoogleraren, beleidsmedewerkers, onderzoekers of secretariaatsmedewerkers. De onderwerpen lopen uiteen van toekomstvisie, strategie bepalen, samenwerkingsvragen, taakverdeling en collegiaal adviseren tot elkaar aanspreken en goed feedback geven. Heel actueel is de vraag naar begeleiding bij het binnenhalen van een subsidie voor een onderzoeksproject. Ook biedt HR Experts veel mogelijkheden bij de begeleiding van vrouwelijke wetenschappers op weg naar de top. Daarnaast besteedt de afdeling aandacht aan de ondersteuning van het wetenschapspersoneelsbeleid en Tenure Track. Bij ieder maatwerktraject geldt: de doelgroep zelf bepaalt waarover het zal gaan.

Kortom: úw vraag bepaalt ons aanbod.

Hoe gaat dit in zijn werk?

In alle gevallen voert de HR Experts-adviseur een gesprek met de leidinggevende en/of voorbereidingsgroep. Daarin staat uw vraag centraal. In nauwe samenspraak bekijken we uw huidige situatie, we bespreken uw doelen en wensen en onderzoeken de haalbaarheid.

Vervolgens doen wij een voorstel voor een traject-op-maat bestaande uit een of meerdere bijeenkomsten. Indien gewenst schakelen we externe adviseurs in met wie we nauw samenwerken.

De afgelopen jaren hebben we een groot aantal maatwerk- en teamtrajecten begeleid. Hieronder staan uit een aantal programma’s de doelen weergegeven:

  • optimaliseren van het bestuurlijke proces en de daarbij horende ondersteuning
  • verbeteren van de samenwerking tussen twee diensten
  • formuleren missie/visie
  • uitwerken van brede afdelingsthema’s in de vorm van een projectopzet en het maken van een activiteitenplan
  • klantgerichtheid: hoe pas ik dit in mijn werk toe
  • wat betekent daadkrachtig leiderschap voor onze dienst
  • how to use different styles of behaviour in different settings.

Bent u geïnteresseerd in een maatwerktraject voor uw team/afdeling neem dan contact op met hr-experts rug.nl voor een afspraak.


Laatst gewijzigd:06 april 2023 13:40