Skip to ContentSkip to Navigation
Corporate AcademyPart of University of Groningen

Corporate Academy

Sturen op resultaat

Unfortunately, this course is only available in Dutch

Inleiding

 • U gelooft in uw voorstellen. Hoe bereikt u dat ze worden aangenomen?
 • Hoe reageert u op nieuwe ontwikkelingen in de strategie van de RUG?
 • Hoe kunt u loyaal zijn naar uw opdrachtgever en toch als onafhankelijk adviseur opereren?

U heeft een drukke agenda en werkt voor verschillende opdrachtgevers.
Deze hebben allen verschillende wensen, die u moet omzetten in beleid, notities en acties om de implementatie op gang en tot een goed einde te brengen. Om u hierbij te ondersteunen kunt u deelnemen aan deze leergang.

De leergang gaat in op het omgaan met de diverse krachtenvelden rond het strategisch beleid van de RUG en/of uw faculteit of dienst, de uitvoering daarvan en vooral hoe u effectiever zaken voor elkaar kunt krijgen.

Het programma wil uw mogelijkheden vergroten om effectiever te opereren binnen een organisatie waarin vaak tegengestelde belangen spelen. Uiteraard kunt u uw eigen ervaringen en vraagstukken inbrengen en nader analyseren.

Doel

In deze leergang krijgt u een aantal handvatten aangereikt om zicht te krijgen op:

 • Het omgaan met krachtenvelden binnen de RUG
 • Hoe is de bedrijfscultuur aan de Groninger universiteit, hoe komen dingen tot stand?
 • Hoe krijgt u dingen gedaan, hoe kunt u de greep op uw werk versterken?

Het programma wil uw mogelijkheden vergroten om effectiever te opereren en kan zo meerwaarde bieden voor uw werk. Het spreekt vanzelf dat er daarbij voor u en de andere deelnemers ruime mogelijkheden zijn om eigen ervaringen en problemen in te brengen en nader te analyseren.

Doelgroep(en)

Beleidsmedewerkers, adviseurs, projectleiders, onderwijs- en onderzoekscoördinatoren en leidinggevenden met een belangrijke beleidsmatige component in hun functie.

Competenties

Conceptueel vermogen, communiceren, omgevingsbewustzijn, aanpassingsvermogen en scenario denken.

Inhoud

Thema’s tijdens de leergang zijn:

 • Verkenning van de positie van de RUG in de regionale, landelijke en internationale context. Zicht op en invloed in het krachtenveld.
 • Visievorming, strategiekeuzes en implementatietrajecten: besturen en sturen. Zicht op en invloed in de beleidsontwikkeling aan de RUG.
 • Theoretische concepten en modellen: het ontwikkelen van een gezamenlijke taal m.b.t. beleidsontwikkeling en advieswerk aan de RUG.
 • Verkennen van de spanning tussen bestuurders en beleidsmedewerkers.
 • Competentieontwikkeling van beleidsmedewerkers.
 • Netwerkontwikkeling beleidsmedewerkers centraal én decentraal.

Onze werkwijze is dat we korte theoretische modellen weergeven waar u uw eigen praktijk aan kunt koppelen.

Programma

Afhankelijk van de wensen van deelnemers wordt het programma samengesteld. De onderwerpen die hieronder staan, krijgen een plaats. Daarnaast heeft de eigen casuïstiek een belangrijke plaats in deze training.

Dag 1 en 2:
Onderwerpen voor deze 2 dagen kunnen zijn:

 • Introductie programma, deelnemers en cursusleiders
 • Diagnose van het krachtenveld. Model en toepassing op de eigen realiteit
 • Uitwisseling van inzichten beleidsvorming en organisatiecultuur aan de RUG
 • Omgaan met verandering en organisatiediagnose: ordenen van de eigen organisatie-eenheid, analyseren van de vraagstukken
 • Mensen beïnvloeden: welke stijl helpt wanneer? Advisering en beleidsontwikkeling in de politieke arena
 • Afspraken over opdrachten voor de volgende bijeenkomst

Dag 3 en 4:
Onderwerpen voor dag 3 en 4 kunnen zijn:

 • Het klokmodel
 • Strategie en beleidsontwikkeling RUG
 • Veranderprocessen: zelf en anderen
 • Casuïstiek

Docenten

Trainer: Gerard Kosters, Eye opener
Co-trainer: Ruth van der Walle , HR-Experts

Data

2021
woensdag 22 en donderdag 23 september 2021 van 9.00 tot 17.00 uur
maandag 25 en dinsdag 26 oktober 2021 van 9.00 tot 17.00 uur

2021/2022
woensdag 24 en donderdag 25 november 2021 van 9.00 tot 17.00 uur
donderdag 13 en vrijdag 14 januari 2022 van 9.00 tot 17.00 uur

Kosten

€ 1.200,-

Locatie

Het Kasteel, Melkweg 1, 9718 EP Groningen

Maximaal aantal deelnemers

12

Inlichtingen

Ruth van der Walle

Laatst gewijzigd:17 juni 2021 12:34