Skip to ContentSkip to Navigation
Corporate AcademyOnderdeel van Rijksuniversiteit Groningen

Corporate Academy

Corporate Academy

Senior Kwalificatie Onderwijs (SKO)

De Rijksuniversiteit Groningen kent sinds 2015 het RUG brede SKO-programma. Op voordracht van het faculteitsbestuur worden docenten met “vakoverstijgende” onderwijsverantwoordelijkheid voor innovatie en coördinatie uitgenodigd om hieraan deel te nemen.

Het SKO-programma kenmerkt zich door inhoudelijke bijeenkomsten over strategische onderwijsthema’s, het uitvoeren van een verbeterproject door de deelnemers en intervisie. Deelnemers aan het programma worden geïnspireerd om aan de slag te gaan met onderwijsinnovatie.

De Rijksuniversiteit Groningen hanteert vier kwaliteitseisen die een docent moet bezitten om de SKO te behalen:

1.       Onderwijsvisie ontwikkelen
2.       Onderwijs innoveren
3.       Toetsen, evalueren en kwaliteitszorg
4.       Onderwijscoördinatie en coaching

Deelnemers aan het programma stellen een SKO dossier samen, waarmee zij aantonen aan de kwaliteitseisen te voldoen. Het dossier wordt beoordeeld door de commissie docentprofessionalisering van de RUG, waarna het SKO programma wordt afgesloten met eindpresentaties.
Het team docentprofessionalisering van ESI ondersteunt het SKO programma middels het organiseren van de inhoudelijke bijeenkomsten, ondersteuning bieden bij de onderwijsverbeterprojecten van de deelnemers en bij de samenstelling van het SKO-dossier. Onderwijsverbeterverbeterprojecten spelen een centrale rol in het SKO programma. Iedere deelnemer voert een onderwijsverbeterproject uit waarbij de directe werkomgeving en context wordt betrokken (leidinggevenden, collega’s, coaching). Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jaap Mulder.

Data

27 september 2018

1 november 2018

13 december 2018

24 januari 2019

7 maart 2019

11 april 2019

2 mei 2019

Afronding begin oktober 2019

Kosten Worden bij deelname in rekening gebracht bij het faculteitsbestuur.
Doelgroep Docenten met “vakoverstijgende” onderwijsverantwoordelijkheid voor innovatie en coördinatie. Om te kunnen deelnemen aan het SKO programma dient u binnen de context van de faculteit, het curriculum en het vakgebied bij te dragen aan beleid en te zorgen voor samenhang en afstemming in de uitvoering van onderwijs. U bent in het bezit van een BKO certificaat en heeft een minimumaanstelling van 0,4fte aan de RUG. Deelname vindt plaats op voordracht van het faculteitsbestuur.

Voorafgaand aan het SKO programma vindt altijd een intakegesprek plaats. Doel hiervan is het geven van een toelichting op het SKO programma, de ervaring en leervragen van de SKO kandidaat te bespreken en de wederzijdse verwachtingen af te stemmen.

Tijdsinvestering 90 uur (programma: 40 uur; intervisie: 15 uur; voorbereiding: 35 uur). Dit is exclusief de werktijd die aan het SKO project wordt besteed. Afhankelijk van de leervragen en behoeften van deelnemers is het mogelijk dat er ook nog een studiereis wordt georganiseerd.
Aantal deelnemers Maximaal 14 deelnemers
Certificaat Na een positieve evaluatie van uw SKO dossier en eindpresentatie door de RUG brede BKO-SKO commissie behaalt u het SKO-certificaat.
Bijzonderheden Het SKO programma is geïnitieerd door de RUG Commissie Docentprofessionalisering.
Laatst gewijzigd:03 oktober 2018 12:22
printView this page in: English