Skip to ContentSkip to Navigation
Corporate AcademyPart of University of Groningen

Corporate Academy

Persoonlijke effectiviteit

Inleiding

·       Wat is de invloed van uw gedrag op anderen?
·       Welk effect heeft uw omgeving op u?
·       Hoe reageert u daarop?
·       Wat gebeurt er als u uw gedrag verandert?

Deze vragen zijn van belang wanneer u uw persoonlijke effectiviteit wilt onderzoeken en verbeteren. In de cursus kijkt u op verschillende manieren naar situaties uit uw dagelijkse praktijk en leert u uw eigen mogelijkheden te benutten of te optimaliseren. U vergroot uw (zelf)inzicht, ontwikkelt vaardigheden om met lastige situaties om te gaan en leert innerlijke dilemma’s en spanningen te hanteren. De ervaring leert dat met de ontwikkeling van persoonlijke effectiviteit, kwaliteit van en plezier in het werk toenemen.

Doel

De cursus Persoonlijke Effectiviteit kunt u vergelijken met een persoonlijke ontdekkingsreis. Aan het eind van de cursus weet u wat de invloed is van uw gedrag, overtuigingen en gevoelens op anderen en op uzelf. U krijgt grip op de dynamiek tussen u en uw gesprekspartner(s) en u ontdekt hoe u de interactie positief kunt beïnvloeden. Uw gedragsrepertoire is uitgebreid, uw communicatieve vaardigheden zijn aangescherpt en u bent u bewust van de keuzemogelijkheden die u heeft. U heeft geleerd om werkelijk te luisteren naar uzelf en naar de ander.

Doelgroep

Deze cursus is bedoeld voor alle medewerkers van de universiteit die op een praktische manier willen leren over zichzelf, over anderen, over communicatie en interactie.

Een groep biedt plaats aan maximaal acht deelnemers. De diversiteit van de deelnemers geeft smaak en kleur aan het leerproces.

Competenties

Zelfreflectie, zelfvertrouwen, communiceren, overtuigingskracht, resultaatgerichtheid, stressbestendigheid, luisteren.

Inhoud

·       Leerdoel en leervraag
·       Luistervaardigheden
·       Feedback geven en ontvangen
·       Assertieve vaardigheden
·       Verbaal en non-verbaal gedrag
·       Interactiepatronen en gedragsrollen
·       Irrationele gedachten
·       Kernkwaliteiten en kernkwadranten
·       Ego-posities en subpersonen

Programma

Het programma van de training wordt opgesteld aan de hand van de intakegesprekken die voorafgaand aan de training zijn gehouden. De bovenstaande onderdelen hebben wel een plaats binnen de training en met verschillende onderdelen wordt geoefend.

Er is in de cursus veel ruimte om praktijksituaties te onderzoeken en na te spelen. Het doel is steeds om inzicht te verwerven of vaardigheden te leren of te ontwikkelen.

Theorie is zoveel mogelijk gekoppeld aan praktijksituaties; deze vindt u in het cursusboekje “Persoonlijk effectief in organisaties” dat u ontvangt tijdens de intake.

Aan het eind van het eerste blok formuleert u een eigen opdracht waarmee u in de praktijk kunt oefenen. Aan het einde van het tweede blok heeft u een persoonlijk actieplan voor de periode na de training gemaakt.

Docenten

Margreet Smilde (psycholoog/trainer/coach/opleider)
Smilde Communicatie Trainingen

Data

Najaar 2022

Voorafgaand aan de training vinden er kennismakingsgesprekken plaats op woensdag 31 augustus of vrijdag 2 september 2022 tussen 9.00 en 13.00 uur

Dinsdag 27 en woensdag 28 september 2022 van 9.00 tot 17.00 uur
Donderdag 27 en vrijdag 28 oktober 2022 van 9.00 tot 17.00 uur

Kosten

€ 1.200,-

Locatie

InspirID Groningen, Petrus Driessenstraat 44/46, 9714 CC Groningen

Maximaal aantal deelnemers

8

Inlichtingen

Ruth van der Walle

Extra informatiebronnen

www.smildecommunicatietrainingen.nl

Laatst gewijzigd:10 juni 2022 08:59