Skip to ContentSkip to Navigation
Corporate AcademyOnderdeel van Rijksuniversiteit Groningen

Corporate Academy

Corporate Academy

Leidinggeven voor ondersteunend en beheerspersoneel

Inleiding

Unfortunately, this course is only available in Dutch.

  • Hoe vergroot ik de betrokkenheid van mijn medewerkers?
  • Ik ben vrij direct in mijn manier van aansturen, maar kan het ook anders?
  • Coachen, wat is dat en kan ik dit als leidinggevende toepassen?
  • Ik wil veranderingen doorvoeren, hoe krijg ik mijn medewerkers mee?
  • Hoe geef ik feedback en hoe neem ik het in ontvangst?
  • Hoe komt het toch dat ik me zo erger aan die ene medewerker of die ene medewerker zich aan mij? Hoe ga ik hier mee om?
Herkent u deze vragen? Wilt u zich als leidinggevende verder professionaliseren en ontwikkelen dan is deze training een goede stap voor u.

Doel

U leert hoe u op een vooral coachende manier leiding kunt geven en daarmee medewerkers kunt inspireren tot zowel persoonlijke ontwikkeling als het bereiken van de gewenste prestaties.
Naast het kennisnemen van theoretische achtergronden van leidinggeven is de training vooral bedoeld om te oefenen met dagelijkse praktijkvoorbeelden die grotendeels door uzelf worden ingebracht. Het collegiale contact en het uitwisselen van ervaringen is dan ook een belangrijk nevendoel.

Doelgroep(en)

Deze training is bedoeld voor afdelingshoofden en teamleiders die willen leren op een vooral coachende manier leiding te geven.

Competenties

Coachen, sturen op resultaat, verbindend leiderschap, delegeren, communiceren, overtuigingskracht.

Docenten

Trainer: Barbara Takacs, Takacs & Verheijden
Co-trainer: Ruth van der Walle , HR-Experts

Data

Najaar 2018
Vier dagen:
maandag 12 en dinsdag 13 november en dinsdag 11 en woensdag 12 december 2018 van 9.00 tot 17.00 uur

Najaar 2019
Vier dagen
donderdag 5 en vrijdag 6 september en donderdag 10 en vrijdag 11 oktober 2019 van 9.00 tot 17.00 uur

Kosten

€ 1.200,-

Locatie

Najaar 2018: Het Kasteel, Melkweg 1, 9718 EP Groningen
Najaar 2019: Rietland, Oosterseweg 62, 9785 TB Zuidwolde

Maximaal aantal deelnemers

12

Inlichtingen

Ruth van der Walle

Laatst gewijzigd:03 oktober 2018 12:22