Skip to ContentSkip to Navigation
Corporate AcademyOnderdeel van Rijksuniversiteit Groningen

Corporate Academy

Corporate Academy

Leidinggeven voor ondersteunend en beheerspersoneel

Inleiding

Unfortunately, this course is only available in Dutch.

  • Hoe vergroot ik de betrokkenheid van mijn medewerkers?
  • Ik ben vrij direct in mijn manier van aansturen, maar kan het ook anders?
  • Coachen, wat is dat en kan ik dit als leidinggevende toepassen?
  • Ik wil veranderingen doorvoeren, hoe krijg ik mijn medewerkers mee?
  • Hoe geef ik feedback en hoe neem ik het in ontvangst?
  • Hoe komt het toch dat ik me zo erger aan die ene medewerker of die ene medewerker zich aan mij? Hoe ga ik hier mee om?
Herkent u deze vragen? Wilt u zich als leidinggevende verder professionaliseren en ontwikkelen dan is deze training een goede stap voor u.

Doel

U leert hoe u op een vooral coachende manier leiding kunt geven en daarmee medewerkers kunt inspireren tot zowel persoonlijke ontwikkeling als het bereiken van de gewenste prestaties.
Naast het kennisnemen van theoretische achtergronden van leidinggeven is de training vooral bedoeld om te oefenen met dagelijkse praktijkvoorbeelden die grotendeels door uzelf worden ingebracht. Het collegiale contact en het uitwisselen van ervaringen is dan ook een belangrijk nevendoel.

Doelgroep(en)

Deze training is bedoeld voor afdelingshoofden en teamleiders die willen leren op een vooral coachende manier leiding te geven.

Competenties

Coachen, sturen op resultaat, verbindend leiderschap, delegeren, communiceren, overtuigingskracht.

Docenten


Data

NIEUWE DATA NAJAAR 2018 WORDEN ZO SPOEDIG MOGELIJK BEKEND GEMAAKT

Kosten

Locatie

Maximaal aantal deelnemers

Inlichtingen

Mocht u interesse hebben voor deze training kunt u een e-mail sturen naar hr-experts@rug.nl waarin u uw belangstelling kenbaar maakt. U ontvangt dan een e-mail als de data voor deze training bekend is.

Inschrijven

Laatst gewijzigd:18 december 2017 12:44