Skip to ContentSkip to Navigation
Corporate AcademyOnderdeel van Rijksuniversiteit Groningen

Corporate Academy

Corporate Academy

Introductie in Onderwijs

Doelgroep
 • Piekdocenten
 • Tijdelijke docenten
 • Student-assistenten
 • PhD'ers zonder onderwijsactiviteiten; voor meer informatie zie 'Start to Teach'
Niveau * (Geen (onderwijskundige) ervaring vereist)
Data

Op aanvraag

Studielast 30 uur (incl. de bijeenkomsten)
Kosten 750 euro (excl. boek: Teaching Psychology A Step-by-Step Guide van Sandra Goss Lucas, en Douglas A. Bernstein).
Aantal deelnemers

6-8 deelnemers

Certificaat Na afloop van deze training ontvangt u een certificaat.
Voertaal Afhankelijk van het aantal inschrijvingen wordt deze cursus ofwel in het Nederlands ofwel in het Engels gegeven.

Als student-assistent, piekdocent of tijdelijke docent bent u mogelijk betrokken bij onderwijs en leeractiviteiten. In de meeste gevallen zal dit uw eerste ervaring zijn met het voor de klas staan of het begeleiden van een groep studenten. Mogelijk komen diverse vragen bij u op, zoals:

 • Hoe deel ik een (interactief) college in?
 • Hoe ga ik om met vragen van studenten?
 • Welke werkvorm kies ik voor het onderwijs aan kleine groepen?
 • Hoe ga ik om met niveauverschillen in de groep?

In deze training worden dergelijke vragen behandeld. Door hier zelf mee te oefenen verbetert u uw didactische vaardigheden. De training maakt gebruik van blended-learning. U wordt gevraagd zich vooraf aan te melden voor de online cursus “Becoming a Student Assistant: Teaching and Mentoring” op het online platform Futurelearn. Ter voorbereiding op de eerste face-to-face bijeenkomst wordt u gevraagd om deel te nemen aan een aantal leeractiviteiten in deze online cursus. Naast deze online leeractiviteiten vinden er totaal drie face-to-face bijeenkomsten plaats. Tijdens de tweede bijeenkomst heeft u de mogelijkheid om te oefenen met één van de onderwijsactiviteiten die u gaat verzorgen tijdens het semester. Om deze reden moet u tussen de eerste en tweede bijeenkomst hiervoor tijd reserveren. De laatste bijeenkomst richt zich op het bespreken van aspecten waar u mogelijk tegenaan bent gelopen tijdens uw onderwijsactiviteiten en andere thema’s die zijn aangedragen.

Leerdoelen

Aan het einde van deze training, bent u in staat om:

 • een gefundeerde mening te geven over wat een goede universitaire docent is;
 • basisprincipes te identificeren voor het ontwerpen van een cursus;
 • aspecten uiteen te zetten hoe les te geven aan een kleine groep op een interactieve manier met aandacht voor klasmanagement en de sfeer;
 • Leeractiviteiten aan te passen aan de voorkennis van uw studenten;
 • Onderwijsactiviteiten voor te bereiden en te structureren.

Reacties deelnemers

 • Deze cursus is een fijn startpunt geweest, waar je de nodige basiselementen leert.
 • Ik heb geleerd hoe het voelt om voor een klas te staan, rust te bewaren en structuur aan te brengen.
 • De interactiviteit en groepsdiscussies heb ik als erg prettig ervaren.

Laatst gewijzigd:03 oktober 2018 12:22
printView this page in: English