Skip to ContentSkip to Navigation
Corporate AcademyOnderdeel van Rijksuniversiteit Groningen

Corporate Academy

Corporate Academy

Cursus stralingsbescherming

In september 2017 kwam de Groningen Academy for Radiation Protection (GARP) tot stand. GARP is het kenniscentrum voor stralingsbescherming in Noord-Nederland. Naast de stralingsbeschermingseenheid van de RUG zijn de opleidingen stralingsbescherming in GARP ondergebracht.

De RUG is reeds in 2015 erkend als instelling waar opleidingen op het gebied van stralingsbescherming kunnen worden gevolgd.

Het cursusjaar 2017-2018 staat voor een belangrijk deel in het teken van het opzetten van nieuwe opleidingen.

Nieuw opleidingsstelsel voor toezichthouders

Op 6 februari 2018 is het nieuwe Besluit Basisveiligheidsnormen Stralingsbescherming en onderliggende regelgeving van kracht geworden. In verband hiermee worden vanaf die datum alle niveau 4 en 5 cursussen in Nederland vervangen door opleidingen tot 'toezichthoudend medewerker stralingsbescherming' voor een specifieke toepassing. De RUG gaat met ingang van die datum opleidingen tot Toezichthouder Stralingsbescherming organiseren.

Overigens kan hierbij worden opgemerkt dat het diploma CD (coördinerend deskundige) recht geeft om te functioneren als Toezichthouder voor alle deelgebieden.

Officiële erkenning van diploma's

De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming heeft de RUG aangewezen als erkende instelling voor de opleidingen stralingsbescherming niveau CD (coördinerend deskundige) en TS THK-basis (tandartsen en orthodontisten). Het met goed gevolg afleggen van het examen behorend bij één van deze cursussen geeft recht op een erkend diploma / getuigschrift.

Aanbod:

  • De CD voorcursus wiskunde is bedoeld voor hen die de voor de opleiding tot Coördinerend Deskundige benodigde wiskundekennis willen opfrissen.
  • In de CD opfriscursus worden de meest relevante basisbegrippen uit de opleiding tot Coördinerend Deskundige, de recente ontwikkelingen op stralingshygiënisch gebied, en een aantal essentiële aspecten van de praktische stralingshygiëne behandeld.
  • De CD nascholingsmiddag heeft biedt Coördinerend Deskundigen jaarlijks de gelegenheid hun kennis op te frissen, te actualiseren en te verbreden.

  • De TS THK-basis opfriscursus is specifiek bedoeld voor tandartsen en orthodontisten die hun kennis op het gebied van de stralingsbescherming willen actualiseren.
  • In de TS VRS-D opfriscursus worden voor Toezichthouders Stralingsbescherming relevante basisaspecten van de stralingsbescherming voor het werken met radioactieve stoffen in verspreidbare vorm behandeld.
  • In de TS MR opfriscursus worden voor Toezichthouders Stralingsbescherming relevante basisaspecten van de stralingsbescherming voor het werken met röntgentoestellen en/of gesloten bronnen behandeld.
  • Tijdens de TS nascholingsmiddag worden enkele voor Toezichthouders Stralingsbescherming interessante aspecten van de stralingsbescherming opnieuw onder de aandacht gebracht.
Laatst gewijzigd:21 maart 2018 13:46
printView this page in: English