Skip to ContentSkip to Navigation
Corporate AcademyOnderdeel van Rijksuniversiteit Groningen

Corporate Academy

Corporate Academy

Financieel management voor de niet-financiële manager

Unfortunately, this course is only available in Dutch.

Inleiding

Geld speelt een rol: het is goed om te weten welke invloed managers en medewerkers hebben op financiële stromen binnen de eigen organisatie. Financiële specialisten (controllers, accountants, financiële directeuren) gebruiken eigen vakjargon, voor u als manager is het van belang om te weten hoe u met financiële specialisten kunt communiceren.

Doel

Versterken kennis van financieel management bij niet-financiële managers en medewerkers. Inzicht krijgen in de uit te oefenen invloed en uitgeoefende invloed.

Doelgroep(en)

Niet-financiële managers en medewerkers.

Inhoud

  • Het financiële model van een organisatie.
  • De samenhang en het verschil tussen kasstromen en resultaat.
  • Jaarrekening RUG: begrippen als jaarverslag, jaarrekening, accounting principes, financieringsbeginselen, liquiditeit, solvabiliteit, Return on Invested Capital (ROIC) komen aan de orde.
  • Investeringen: “Weighted Average Cost of Capital”(WACC), hoe rendabel is een investering.
  • Financiering van een organisatie en de financiële risico’s.
  • Het besturen van een organisatie door de financiële bril bezien.
  • Zin en onzin van kostencalculaties; kostenverdelingen; contributiemarge.
  • Financiële planning: investeringsplan, operationeel plan, liquiditeitsplan. Begroten en budgetteren. Meerjarenplan.
  • Afrekenen op resultaatverantwoordelijkheid.

Docenten

Gijs Hiltermann, docent en adviseur financieel management

Gastspreker op dag twee: Henk Wietsma, controller financiële planning en begroting RUG

Data

Voorjaar 2019
woensdag 6 maart 2019 van 9.00 tot 17.00 uur
woensdag 13 maart 2019 van 9.00 tot 17.00 uur
woensdag 20 maart 2019 van 9.00 tot 17.00 uur

Najaar 2019
woensdag 30 oktober 2019 van 9.00 tot 17.00 uur
woensdag 6 november 2019 van 9.00 tot 17.00 uur
woensdag 13 november 2019 van 9.00 tot 17.00 uur

Locatie Het Kasteel, Melkweg 1, 9718 EP Groningen

Kosten

€ 900,-

Dit is inclusief lunch, koffie/thee en naslag-/studiemateriaal:
“Financieel management voor de niet-financiële manager”, 3-delig boekwerk, auteur G. Hiltermann

Maximaal aantal deelnemers

12

Inlichtingen

Silvia Huisman

Laatst gewijzigd:11 oktober 2018 14:09