Skip to ContentSkip to Navigation
Corporate AcademyPart of University of Groningen

Corporate Academy

Financieel management voor de niet-financiële manager

Unfortunately, this course is only available in Dutch.

Inleiding

Geld speelt een rol: het is goed om te weten welke invloed managers en medewerkers hebben op financiële stromen binnen de eigen organisatie. Financiële specialisten (controllers, accountants, financiële directeuren) gebruiken eigen vakjargon, voor u als manager is het van belang om te weten hoe u met financiële specialisten kunt communiceren.

Doel

Versterken kennis van financieel management bij niet-financiële managers en medewerkers. Inzicht krijgen in de uit te oefenen invloed en uitgeoefende invloed. Daarnaast het uitwisselen van ervaringen en praktische tips.

Doelgroep(en)

Niet-financiële managers en medewerkers.

Inhoud

 • Het financiële model van een organisatie.
 • De samenhang en het verschil tussen kasstromen en resultaat.
 • Jaarrekening RUG: begrippen als jaarverslag, jaarrekening, accounting principes, financieringsbeginselen, liquiditeit, solvabiliteit, Return on Invested Capital (ROIC) komen aan de orde.
 • Investeringen: “Weighted Average Cost of Capital”(WACC), hoe rendabel is een investering.
 • Financiering van een organisatie en de financiële risico’s.
 • Het besturen van een organisatie door de financiële bril bezien.
 • Zin en onzin van kostencalculaties; kostenverdelingen; contributiemarge.
 • Financiële planning: investeringsplan, operationeel plan, liquiditeitsplan. Begroten en budgetteren. Meerjarenplan.
 • Afrekenen op resultaatverantwoordelijkheid.
Testimonials
 • Het mag een klein wonder heten dat ik 3 hele dagen met zoveel plezier over geld heb gepraat en geleerd.
 • Kritischer en met meer belangstelling en begrip kijken naar financiële informatie.
 • Beter kunnen communiceren met financiële collega's.
 • Meer onderlegd raken in financiële vraagstukken en jargon.
 • Leren lezen van begrotingen en jaarrekeningen.
 • Beter kunnen communiceren met financiële collega's.
 • Zelfverzekerder gesprekken in als het de financiën betreft.

Docenten

Jerryt van den Born, het Zuiderlicht

Gastsprekers op dag twee: Hans Biemans, lid College van Bestuur en Mathijs Bakker, hoofd Corporate Control.

Data

Dinsdag 25 oktober van 9.00 tot 17.00 uur
Dinsdag 15 november van 9.00 tot 17.00 uur
Dinsdag 13 december van 9.00 tot 17.00 uur

De Lichtkoepel, Oude Kijk in ’t Jatstraat 42, 9712 EL Groningen

Kosten

€ 900,-

Maximaal aantal deelnemers

12

Inlichtingen

Ruth van der Walle, HR-Experts

Laatst gewijzigd:22 april 2022 10:10