Skip to ContentSkip to Navigation
Corporate AcademyOnderdeel van Rijksuniversiteit Groningen

Corporate Academy

Corporate Academy

Financieel management voor de niet-financiële manager

Unfortunately, this course is only available in Dutch.

Inleiding

Geld speelt een rol: het is goed om te weten welke invloed managers en medewerkers hebben op financiële stromen binnen de eigen organisatie. Financiële specialisten (controllers, accountants, financiële directeuren) gebruiken eigen vakjargon, voor u als manager is het van belang om te weten hoe u met financiële specialisten kunt communiceren.

Doel

Versterken kennis van financieel management bij niet-financiële managers en medewerkers. Inzicht krijgen in de uit te oefenen invloed en uitgeoefende invloed.

Doelgroep(en)

Niet-financiële managers en medewerkers.

Inhoud

  • Het financiële model van een organisatie.
  • De samenhang en het verschil tussen kasstromen en resultaat.
  • Jaarrekening RUG: begrippen als jaarverslag, jaarrekening, accounting principes, financieringsbeginselen, liquiditeit, solvabiliteit, Return on Invested Capital (ROIC) komen aan de orde.
  • Investeringen: “Weighted Average Cost of Capital”(WACC), hoe rendabel is een investering.
  • Financiering van een organisatie en de financiële risico’s.
  • Het besturen van een organisatie door de financiële bril bezien.
  • Zin en onzin van kostencalculaties; kostenverdelingen; contributiemarge.
  • Financiële planning: investeringsplan, operationeel plan, liquiditeitsplan. Begroten en budgetteren. Meerjarenplan.
  • Afrekenen op resultaatverantwoordelijkheid.

Docenten

Gijs Hiltermann, docent en adviseur financieel management

Gastspreker op dag twee: Henk Wietsma, controller financiële planning en begroting RUG

Data en Locatie

Woensdag 31 oktober 2018 van 9.00 tot 17.00 uur
Woensdag 7 november 2018 van 9.00 tot 17.00 uur
Woensdag 14 november 2018 van 9.00 tot 17.00 uur

Het Kasteel, Melkweg 1, 9718 EP Groningen

Kosten

€ 900,-

Dit is inclusief lunch, koffie/thee en naslag-/studiemateriaal:
“Financieel management voor de niet-financiële manager”, 3-delig boekwerk, auteur G. Hiltermann

Maximaal aantal deelnemers

12

Inlichtingen

Silvia Huisman

Laatst gewijzigd:21 maart 2018 10:00