Skip to ContentSkip to Navigation
Corporate AcademyOnderdeel van Rijksuniversiteit Groningen

Corporate Academy

Corporate Academy

Coaching

Coaching is bedoeld voor alle medewerkers die op basis van dit type gesprekken hun functioneren willen verbeteren. Afhankelijk van de afspraken worden minimaal 3 en maximaal 10 gesprekken gevoerd.

  • Wilt u uw persoonlijke effectiviteit als leidinggevende of professional vergroten?
  • Wilt u in een individueel traject bewust stilstaan bij uw persoonlijke werkvragen en deze in samenspraak met een coach aanpakken en zo mogelijk oplossen?

Doel

Het uiteindelijke doel van een coachingstraject is altijd een combinatie van werkplezier vergroten, grip krijgen, overbelasting voorkomen, repertoire uitbreiden en uzelf en uw werkomgeving beter leren kennen.

Coaching is een manier om eigen talenten aan te boren en te ontwikkelen. Niet door instructies of dwingende adviezen, maar door op basis van gelijkwaardigheid, situaties te analyseren, oplossingen te verkennen en in praktijk te brengen.

In de afgelopen jaren hebben een groot aantal medewerkers van de RUG een dergelijk individueel traject met een coach doorlopen en daarmee hun rol als leidinggevende of professional een nieuwe impuls gegeven.

Inhoud

Coachingsvragen kunnen zeer uiteenlopend zijn. Of het nu gaat om uw rol als leidinggevende effectiever in te vullen, de start van een nieuwe baan een succes te laten worden of de omgang met een ingewikkeld conflict, voor al deze vragen kunt u een beroep doen op een coach.


HR beschikt zelf over een aantal gekwalificeerde coaches die korte trajecten begeleiden. In een kennismakend gesprek onderzoeken zij met u de wensen en de mogelijkheden. Zij bemiddelen tevens naar externe coaches wanneer dat gewenst is of uzelf daar de voorkeur aan geeft.

Inlichtingen:

Dicky Tamminga
Ruth van der Walle


Laatst gewijzigd:26 november 2018 15:32
printView this page in: English