Skip to ContentSkip to Navigation
About us Campus Fryslân About Campus Fryslân

Wetenschapsprijs 2021

Het is, voor de derde keer, mogelijk onderzoekers te nomineren voor de Wetenschapsprijs RUG/Campus Fryslân. Eerdere prijsuitreikingen vonden plaats in 2017 en 2019. De Wetenschapsprijs is een initiatief van RUG/Campus Fryslân en wordt financieel ondersteund door de Gemeente Leeuwarden ter bevordering van het academisch klimaat in Leeuwarden.

De Wetenschapsprijs RUG/Campus Fryslân is een aanmoedigingsprijs voor pas gepromoveerde en actieve wetenschappers van de instellingen die het Hoger-Onderwijsakkoord Fryslân (HOAF) hebben ondertekend. Per instelling kunnen maximaal drie onderzoekers worden voorgedragen. De onderzoekers onderscheiden zich door vernieuwend, maatschappelijk relevant en spraakmakend onderzoek.

De Wetenschapsprijs RUG/Campus Fryslân richt zich op de volle breedte van de wetenschapsbeoefening. Doel: het stimuleren van jong wetenschappelijk onderzoektalent en het verhogen van de kwaliteit van het onderzoek dat betrekking heeft op Friesland en tevens (inter)nationale uitstraling heeft.

Criteria voor de Wetenschapsprijs RUG/Campus Fryslân

 1. Het wetenschappelijk onderzoek van de genomineerde is in de twee kalenderjaren voorafgaand aan de sluitingsdatum gepubliceerd;
 2. Het onderzoek
  a) Is Vernieuwend
  b) Is maatschappelijk relevant voor Friesland
  c) heeft een (inter)nationale uitstraling en
  d) is spraakmakend.
 3. De wetenschapper is maximaal vijf jaar geleden gepromoveerd (op het moment van de sluitingsdatum van het indienen van het voorstel, 25 september 2021) of heeft de promotie in zicht (de datum van promotie is bekend).

De jury

De jury bestaat uit:

 • Prof. dr. Anne Beaulieu, universitair hoofddocent Science and Technology Studies en directeur van het Data Research Centre van Campus Fryslân
 • Dr. Nelleke IJssennagger-Van der Pluijm, directeur-bestuurder Fryske Akademy
 • Dr. Herman Blom, Lector Onderzoek NHL-Stenden en
 • Dr. Jeroen Onrust, postdoc-onderzoeker bij de Rijksuniversiteit Groningen en winnaar van de Wetenschapsprijs RUG/Campus Fryslân in 2019.

Secretaris van de jury is Dr. Joop Houtman, coördinator van de Graduate School van Campus Fryslân.

Prijzengeld

 • Eerste prijs: € 6.000,-
 • Tweede prijs: € 3.000,-
 • Derde prijs: € 1.000,-.

Belangrijk

U kunt uw drie genomineerden uiterlijk 25 september 2021 voordragen door het nominatieformulier in te vullen en te mailen naar: cf-board@rug.nl.

De uitreiking van de Wetenschapsprijs RUG/Campus Fryslân 2021 is op 8 december 2021.

Laatst gewijzigd:22 juni 2021 15:51